Linnea Hellsing, mättekniker


Som mättekniker spenderar Linnea Hellsing hälften av tiden på kontoret, och andra hälften ute på bygarbetsplatser. Ett varierande arbete som hon trivs med.


 - Det här är ett oerhört omväxlande och stimulerande arbete. Jag trivs verkligen.

Linnea Hellsing, mättekniker.

Linnea Hellsing trivs som mättekniker

Efter några år som mätningsbiträde bestämde sig Linnea Hellsing, 45, för att komma vidare i karriären och utbildade sig till mättekniker.

Hur trivs du som mättekniker?

- Det här är ett oerhört omväxlande och stimulerande arbete. Jag trivs verkligen.

Vad gör du som mätningstekniker?

- I början på ett projekt till exempel brukar jag sätta mig in i handlingarna, kolla mängdförteckningarna, gör en grov skattning och försöker bedöma rimligheten i handlingarna.

- Vi mäter även och sätter ut käppar så att det blir rätt längd och lutning på exempelvis vägtrummor och att skyltar och fundament hamnar på rätt plats. Vi kontrollerar så att schakten är enligt modellen och att de olika fraktionerna som vägen byggs av håller rätt nivåer. Ungefär halva arbetstiden tillbringar jag utomhus på byggena och andra hälften är det kontorsarbete.

Mätning av överskottsmaterial

Anna Bäckström arbetar för tillfället med mätningar på väg 55 mellan Flen och Malmköping som skall bli mötesfri och få en delvis ny sträckning. Hon berättar att en viktigt del i hennes arbete är att mäta in hur mycket berg som har sprängts i vägbygget.

- Kontrollerna är viktiga både av ekonomiska och kvalitetsmässiga skäl. I takt med att det läggs allt större fokus på lönsamhet ökar mätarnas roll. God ekonomi förutsätter ordning och reda

På Svevia finns många olika arbetsområden med cirka 100 olika befattningar. Här kan du läsa om vad du kan arbeta med inom Svevia.

Fakta

Namn: Linnea Hellsing.

Ålder: 45.

Yrke: Mätningstekniker.

Bor: Fredriksberg i Dalarna på helgerna. I husvagn i anslutning till byggen i veckorna.

Bakgrund: Började som mätningsbiträde på Svevia i april 2005. Vidareutbildade sig efter några år till mättekniker.

Foto: Johan Lundahl

Rycker ut vid brand

När branden i Västmanland bröt ut sommaren 2014 fick Svevia bland annat i uppdrag att sköta trafikavspärrningarna i brandområdet. Krister Johansson, platschef i Fagersta, som själv evakuerats från branden, deltog i arbetet.

Jakten på den perfekta stenen

Josefin Lundström råvaruansvarig

Josefin jobbar med att hitta bästa möjliga material till minsta möjliga störning och bästa möjliga ekonomiska förutsättningar i Svevias råvarugrupp.

Linus Isaksson, trainee Svevia

Ett arbete för två

Christer Lestander och Torbjörn Fjellström bor och arbetar ihop då de sköter vägarna i Merkenäs, 13 mil utanför Arjeplog. Ett utmanande arbete som ställer höga krav på samarbete.