Specialistens väg


Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Och som specialist måste vi alltid vara lite bättre än våra konkurrenter – varje dag. Det är en utmaning som vi gillar.


Svevia är specialister. Foto Svante Örnberg

Det här gör vi

Bygger infrastruktur

Vi bygger en liten del eller tar ett helhetsgrepp – från konstruktion till färdig väg. Oavsett om det handlar om motorleder, broar, stadsgator eller privata vägar. Vi utför också markarbeten inför nybyggnad av industrier och bostadsområden.

Underhåller och sköter vägar

Vi är Sveriges ledande driftentreprenör och sköter underhållet på många av landets vägar. Vi sköter också ytor runt hotell, shoppingcenter, konferensanläggningar och parkeringar

Asfalterar

Svevia utför alla typer av asfalteringsarbeten – från motorvägar och stadsgator till industriytor och villauppfarter

Det här tror vi på

Vårt framgångsrecept bygger på en företagskultur där vi delar med oss av våra kunskaper och vår erfarenhet. Vi är den ledande driftentreprenören och ett av de största väg- och anläggningsföretagen i Sverige. Men framförallt är vi ett modernt serviceföretag där varje medarbetares personliga initiativförmåga och yrkesskicklighet är avgörande för kundupplevelsen. Tillsammans gör vi mer nytta och bidrar med större värde för våra kunder, vår omvärld och varandra.

Vision

Vi bygger och sköter om vägar. Där har vi vår passion. Där ska vi vara bäst.

Vi bygger vårt arbete på fyra strategiska grundpelare. Med kunden i
centrum tar vi ut riktningen för framtiden:

 • Kund – Vi ska attrahera rätt kund och skapa nytta genom att förstå deras behov. Det skapar lönsamhet och ger nöjda kunder.
 • Specialicering – Som specialist ska vi vara bäst. Därför fokuserar vi på projekt som passar vår värdekedja och kompetens.
 • Operationell effektivitet – Vi skapar konkurrenskraft via innovativa och hållbara arbetssätt och processer.
 • Medarbetare – Vår framgång bygger på förmågan att behålla, engagera, utveckla och rekrytera medarbetare. Engagerade medarbetare är inget ett företag får – det är något som vi som arbetsgivare måste förtjäna. 
Affärsidé

Svevia är entreprenadföretaget som genom bra service och aktivt samarbete med sina kunder och leverantörer levererar rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och övrig infrastruktur.

Värderna som styr oss rätt

Det är vår värdegrund som bygger vår kultur, stärker vårt varumärke och intuitivt leder oss rätt i våra beslut och handlingar – internt, i relation till kunder, samarbetspartners och samhället i stort.
Vi ska i alla situationer agera utifrån:

 • Engagemang 
  Det är viktigt att vi känner glädje och engagemang över det vi tillsammans bidrar till att skapa. Det får oss att känna stolthet i vårt arbete. Engagemang växer när vi interagerar med varandra.
 • Samarbete
  Framgång skapas genom nära samarbete med andra, där vi delar med oss av våra erfarenheter och vår kunskap. Genom en öppenhet mellan chefer och medarbetare, samt tillsammans med kunder och samarbetspartners, växer vi som företag.
 • Ansvar
  Genom att tydligt ser vår roll och vårt värde blir det naturligt att ta ansvar, oavsett om det handlar om att hjälpa en kollega, skapa ekonomiska resultat eller leverera kundservice och produkter i toppklass. Tillsammans tar vi också ansvar genom att bidra till ett mer hållbart samhälle.


Hårda fakta 2020

Huvudkontor: Solna

Omsättning: 8 135 MSEK (8 181)

Rörelseresultat: 338 MSEK (202)

Antal anställda: Cirka 1900

Här finns vi: Drygt 100 platser i Sverige och Norge

Våra kunder

Trafikverket och många av Sveriges kommuner är kunder till oss. Likaså ett stort antal privata och offentliga uppdragsgivare – vägföreningar, industrier, handelsföretag, vindkraftföretag, hamnar, järnvägsbolag, flygplatser, åkerier etc. Vi hjälper även privatpersoner med bl.a. asfaltering.

Jämställdhet & mångfald

På Svevia är vi övertygade om att jämställdhet och mångfald är en framgångsfaktor. En bra blandning av individer, kvinnor och män, svenskfödda och invandrare, gammal och ung, kan tillsammans uppnå en högre effektivitet och må bättre.

Säkerhet

Säkerhet är en del i Svevias erbjudande. Ingen ska behöva riskera hälsan på arbetet, och vi har inte råd med annat än att skapa de bästa förutsättningarna för en trygg och säker arbetsplats för våra med arbetare samt säkra vägar för samhällets trafikanter.

Sunda affärer

Svevia ska vara ett bolag att lita på. Det betyder att vi har hög integritet i alla relationer, och motverkar alla former av korrupt beteende.