Utbildning & ledarskap


När våra medarbetare utvecklas så utvecklas även vi som företag. Det är våra medarbetare som gör skillnad och får Svevia att växa.


LEdarskap inom Svevia

Goda utvecklingsmöjligheter i en stimulerande miljö

Som anställd hos oss får du tydliga prestationsmål, stimulerande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas tillsammans med branschens ledande specialister. Vi ger dig en utmanande vardag.

Stora utvecklingsmöjligheter

Vårt mål är att alla medarbetare ska ha stimulerande arbetsuppgifter och möjligheter att påverka såväl Svevias utveckling som sin egen.

Därför uppmuntrar vi våra medarbetare att ta för sig av alla utvecklingsmöjligheter som erbjuds – och det är många!

För oss handlar kompetensutveckling om alla aktiviteter och insatser som sker för att utveckla medarbetaren och företaget – från lärandet i det dagliga arbetet till utbildningsprogram skräddarsydda för olika behov och yrkesroller. 

Svevia Akademi

Via vårt kompetenscenter Svevia Akademin hittar du utbildnings- och utvecklingsinsatser för att fördjupa dina kunskaper inom ett område eller bredda dem till ett nytt. 

Inom Svevia Akademin arbetar vi kontinuerligt för att ta fram nya utvecklingsaktiviteter. Vi har ett brett utbud med utbildningar och vi arbetar tillsammans med de allra bästa externa leverantörerna och universiteten.

I programmen medverkar även medarbetare från Svevias olika specialistområden.

Så gott som alla medarbetare deltar kontinuerligt i interna eller externa utvecklingsinsatser. De interna programmen omfattar allt från kurser i yrkeskompetens till program för framtida kalkylerare, diplomerade platschefer till egna ledarskapsprogram.

Ledarskapsutveckling
– ett strategiskt mål

Alla chefer är viktiga nyckelpersoner i Svevia. Chefens viktigaste uppgift är att skapa resultat genom att ta tillvara potentialen hos varje medarbetare.   

För att ge våra ledare så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas i sina uppdrag erbjuder Svevia Akademin träning och kompetensuveckling i olika former.

Exempel på detta är ledarutveckling som interna eller externa program där vi samarbetar med de bästa leverantörerna och universiteten. Vi erbjuder även coachning och effektiva hjälpmedel.

I huvudet på en trainee

Trainee på Svevia

Följ med i vardagen som trainee hos Svevia.

Det här tror vi på

Företaget Svevia Foto Svante Örnberg

Vårt framgångsrecept bygger mycket på hur vi arbetar och den företagskultur vi odlar. Här kan du läsa om Svevia som företag.

Foto: Johan Lundahl

Ett vinnande samspel

När branden i Västmanland bröt ut sommaren 2014 deltog Svevia bland annat med att spärra av och reparera vägar. En av de som deltog var platschefen Krister Johansson.