Karriärvägen


Hos oss märks du och gör skillnad – oavsett om du vill göra en ledarskapsresa eller utvecklas som specialist. Karriärvägarna är många.


Karriär inom Svevia

Utmärk dig och gör karriär

På Svevia erbjuder vi karriärer inom många olika verksamheter bland annat anläggning, drift, beläggning, marksanering och inom flera av våra affärstödjande verksamheter.

Olika karriärvägar

Vi har många spännande projekt på gång – allt från byggande av nya trafiklösningar och stora infrastrukturprojekt inom spårväg eller väg till inköp av anläggningsutrustning.

Fler och mer komplexa anläggningsprojekt kräver ständigt tillförsel av kompetenta medarbetare. Ju fler områden du arbetar inom, desto mer kunskap får du om både Svevia och om anläggningsbranschen i stort.

Som anställd på Svevia kan du arbeta antingen som yrkesarbetare eller tjänsteman:

Yrkesarbete

Vi erbjuder yrkesinriktade karriärvägar inom så gott som samtliga yrkesgrupper inom mark, betong, beläggning, fastighetsskötsel, maskin, vägarbete med flera.

Tjänstemän

För de medarbetare som är intresserad av ledarskapsuppgifter finns utvecklingsmöjligheter inom bland annat projektledning, affärsledning och ledarskap. För specialister finns många utmanande och utvecklande möjligheter inom koncernen.

Individuell plan för kompetensutveckling

Målet är att alla medarbetare i Svevia ska ha en individuell utvecklingsplan för att gå vidare i sin professionella utveckling.

Utifrån Svevias mål sätter vi upp dina personliga mål och planerar gemensamt hur du ska uppnå dem. Genom detta arbetssätt öppnas stora möjligheter till individuell utveckling för dig som medarbetare.

Svevia Akademin - vår kompetensutvecklare

Svevias egna akademi är navet i kompetensutvecklingen av bolagets medarbetare. Här samlas merparten av all utbildning, med fokus på krav- och behörighetsutbildningar samt utveckling av kritiska kompetenser som både ledare och specialister.

Utbildningen sker både internt samt hos externa utbildare.

Vi delar med oss

Företaget Svevia. Foto Svante Örnberg

Läs mer om vår företagskultur och vad som är vårt framgångsrecept.

I huvudet på en trainee

Trainee på Svevia

Följ med i vardagen som trainee hos Svevia.