Förmåner


Utmande arbetsuppgifter och en spännande miljö är inte dina enda förmåner.


2018-08-23 Täby. 2018 års traineer på arbetsplatsbesök på trafikplats Roslags Näsby. Foto: Markus Marcetic/Svevia

Ett personligt erbjudande till dig

Som anställd på Svevia finns olika förmåner du kan ta del av – subventionerad friskvård, hälsokontroller, extra ersättning vid föräldraledighet.

Som anställd på Svevia kan du ta del av flera förmåner


Friskvårdsbidrag

Träna på gym, simma eller få massage är bara några av de möjligheter du kan nyttja ditt friskvårdsbidrag till.

Extra ersättning vid föräldraledighet

För oss är det viktigt att både pappor och mammor är föräldralediga. Vi erbjuder alla som arbetar inom Svevia extra ersättning vid föräldraledighet. Storleken och upplägget beror på gällande kollektivavtal och facklig tillhörighet.

25-30 semesterdagar

Semester enligt avtal. För nyanställda gäller 25 eller 30 dagar samt arbetstidsförkortning på mellan 35-40 timmar (Väg- och Banavtalet 34, Byggavtal 37, Tjänstemannaavtalet 40).

Utvecklas och växa på jobbet

Vi investerar i våra medarbetare och erbjuder utbildningar inom allt från praktiska yrkeskurser till specialist- och ledskapsutbildningar – i egen regi och i samarbete med högskolor, universitet och fristående aktörer.

Utvecklingsmöjligheter

Alla på Svevia får chansen att ta fram en utvecklingsplan. Tillsammans med din chef sätter du upp mål för framtiden.

Svevia Akademin

Inom vårt kompetenscenter Svevia Akademin hittar du ett brett utbud av utbildningar. Vi arbetar tillsammans med de allra bästa externa leverantörerna och universiteten där du ges möjlighet att både fördjupa dina kunskaper inom ett område eller bredda dem till ett nytt.

Vi delar med oss

Företaget Foto Svante Örnberg

Läs mer om vår företagskultur och vad som är vårt framgångsrecept.

Utmärk dig och gör karriär

Karriärvaägar inom Svevia

På Svevia erbjuder vi karriärer inom många olika verksamheter. Här kan du läsa om vilka.