Platschef

Som platschef har du en nyckelroll i Svevias projekt. Du arbetar produktionsnära och är med i alla led - från uppstart av projekt till färdigställande.

 

 

 

Jobba som platschef på Svevia - inom bygg & anläggning, beläggning eller drift och underhåll av vägar

Kontakta oss

Ja tack, jag vill ha en kostnadsfri analys av min enskilda väg.


Vad önskar du få hjälp med? (valfritt)
Vad önskar du få hjälp med? (valfritt)
"Man känner sig väldigt fri. Man är ute och interagerar med människor och besöker många platser. "

- Emma Hörnfeldt, platschef Svevia, division Drift.

Jobba som platschef - arbetsbeskrivning

Som platschef arbetar du produktionsnära och leder arbetet ute på något av Svevias 1900 pågående projekt inom någon av Svevias tre divisioner - anläggning, beläggning eller drift. Du erbjuds en varierande arbetsvardag där det ställs höga krav på personligt ansvarstagande och god planeringsförmåga.

I ditt jobb som platschef ser du bland annat till så att projektet följer riktlinjer och krav, arbetar med resultat, mål och prognoser samt har personalansvar.

Samarbete är ett av ledorden i ditt jobb som platschef. Det är du som platschef som leder och driver samarbetet såväl inom den egna arbetsgruppen som med underentreprenörer, kunden och andra aktörer.

Arbetsuppgifterna som platschef kan vara väldigt varierande - beroende på om du arbetar inom bygg och anläggning, med drift och underhåll av landets vägar eller inom Svevias beläggningsverksamhet. Den gemensamma nämnaren är dock att du alltid har en nyckelroll i våra projekt - det är du som platschef som leder och styr arbetet, från start till mål.

Exempel på arbetsuppgifter som platschef:

  • Dialog med kunder, leverantörer och underentreprenörer
  • Uppföljning och rapportering av ekonomiska resultat
  • Aktivt arbete för en inkluderande arbetsmiljö med högt säkerhetsfokus
  • Utveckla, stödja och motivera medarbetare
  • Bevaka marknad och affärsmöjligheter

Vad krävs för att jobba som platschef på Svevia?

Vad som krävs för att jobba som platschef kan skilja sig åt, beroende på typ av projekt och var inom Svevia du är stationerad. Önskvärda erfarenheter är dock att du tidigare haft någon form av chefs- eller ledarroll alternativt att du innehaft en roll som exempelvis entreprenadingenjör eller projektingenjör där du arbetat nära platschefen. Ofta är det också önskvärt om du har tidigare branscherfarenhet.

Specifik information om vad som krävs för att arbeta som platschef hittar du under rollbeskrivningen i våra utannonserade tjänster. Alla lediga tjänster hos Svevia hittar du här.


Möt Emma Hörnfeldt, platschef på Svevia

Jobba som platschef

Är du intresserad av att arbeta som platschef på Svevia. Här hittar du alla lediga tjänster just nu.

Fler arbetsroller på Svevia

På Svevia finns många olika arbetsområden med cirka 100 olika befattningar. Du kan bland arbeta som:

 

Arbetsledare:

Som arbetsledare är du med och styr det dagliga arbetet ute i Svevias projekt. Du ansvarar för projektets genomförande och bidrar till att skapa goda relationer med kollegor och samarbetspartners. Läs mer om rollen som arbetsledare här

 

Vägarbetare:

Som vägarbetare har du vägen som din arbetsplats. Du är med och håller vägen i gott skick och ser till så att människor kan komma fram. Läs mer om rollen som vägarbetare.

 

Här hittar du ytterligare några av de arbetsroller vi erbjuder

Lediga jobb på Svevia Foto Petter Karlberg

Ditt nya jobb

Det finns många olika typer av arbetsområden, befattningar och utmaningar inom Svevia. Här hittar du vår aktuella jobblista för Sverige och Norge.

Lediga jobb på Svevia Foto Petter Karlberg

Dela väg med oss

Vill du vara med och utveckla framtidens Svevia? Ansök till vårt traineeprogram.

Vi delar med oss

Läs mer om vår företagskultur och vad som är vårt framgångsrecept.