Krav på innehåll faktura

Fakturor som skickas till Svevia måste innehålla viss obligatorisk information. Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras.

Detta ska en faktura innehålla

Svevia tar från och med 1 januari 2015 endast emot fakturor som e-faktura, läs mer om detta på sidan Fakturering.

Fakturan ska innehålla allmänna uppgifter enligt direktiv från Skatteverket och gällande momslagstiftning. Läs mer om kraven på Skatteverkets hemsida.

Utöver Skatteverkets krav ska fakturan också innehålla följande uppgifter:

 • Organisationsnummer (både säljare och köpares)
 • Betaluppgifter dit fakturan ska betalas
 • Betalningsvillkor (förfallodatum)
 • Uppgift om F-skatt

Referens på fakturan

 • En faktura måste alltid innehålla en referens i form av en arbetsorder eller en inköpsorder, som tydligt ska finnas i huvudet på fakturan. Det är beställaren som ska upplysa er om referensen vid beställning.

 • Ogiltig referens medför att e-fakturan inte går att skicka till oss utan direkt kommer tillbaka till er med ett felmeddelande.

 • En arbetsorder består av 4 - 9 siffror. Inga bokstäver, bindestreck eller mellanslag ska finnas med.

 • Vid fakturering via Svefakturaformatet ska arbetsorder återfinnas i taggen ”RequisitionistDocumentReference" och i Peppolformatet i taggen ”BuyerReference”. I ekonomisystem brukar detta motsvara ett fält som benämns "Er referens" eller "Er elektroniska referens", men det kan variera från system till system. 

 • En inköpsorder anges endast på fakturor som föregåtts av en elektronisk beställning. Se utförligare information om detta längre ned på sidan.

 • Namn på beställaren bör också finnas med, men skrivs inte in i referensfältet utan i annat valfritt fält.

Om du får elektroniska beställningar från Svevia

 • Svevia tillämpar automatisk matchning av inkommen faktura mot elektronisk beställning som den avser.
  Därför ska en faktura som baseras på elektronisk beställning innehålla Svevias inköpsordernummer.

 • Inköpsordernummer har format 10xxxxxx och finns med på elektroniska beställningar från Svevia.

 • En faktura ska endast ha ett inköpsordernummer som referens och inga andra tecken eller text får anges i samma fält.

 • Inköpsordernummer ska anges i det fält på fakturan som för Svefaktura formatet är kopplat till taggen "OrderReference/BuyersID", för Peppolformatet är motsvarande tagg "OrderReference".

  Motsvarande fält kan heta olika beroende på vilken systemlösning ni som leverantör använder för fakturering. Om ni saknar motsvarande fält i ert faktureringssystem uppmanar vi användningen av InExchange fakturaportal (fältet ert ordernummer) eller Beast portal (fältet köparens avropsnummer).

Extra vid fakturering av byggtjänster

Svevia AB och Svevia Betong AB tillämpar, i enlighet med 1 kap 2 § p 4 mervärdesskattelagen, omvänd skattskyldighet vid köp av byggtjänster varför utgående moms inte skall debiteras då faktureringen rör byggtjänster.

Vid fakturering av byggtjänster krävs följande extra uppgifter på fakturan:

 • Köparens (vårt) momsregistreringsnummer

 • Uppgift om att omvänd betalningsskyldighet för moms gäller

Överlåta fordran

Leverantören har inte rätt att överlåta sin fordran till tredje part om inte separat skriftlig överenskommelse träffas mellan parterna. Om överlåtelse medges ansvarar leverantören för att ny fordringsägare blir informerad och accepterar Svevias gällande krav på fakturainnehåll samt betalningsregler.

Kontakta oss

E-post:
ekonomi@svevia.se

Telefon:
0771-99 00 90

Öppettider:
mån-tors kl. 13-16, fre kl. 13-15

Relaterat innehåll

Här hittar du som leverantör annat innehåll som kan vara intressant.

Branschgemensamt

Information om regler och föreskrifter som är gemensamma i bygg- och anläggningsbranschen. UE 2021, ID06, BASTA & Elektroniska personalliggare.

Svevias leverantörsportal

I vår leverantörsportal hittar du bland annat aktuella förfrågningar, pågående och avslutade upphandlingar.