Krav på innehåll faktura

Fakturor som skickas till Svevia måste innehålla viss obligatorisk information. Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras.

Detta ska en faktura innehålla

Referens på fakturan

  • En faktura måste alltid innehålla en referens i form av en arbetsorder eller en inköpsorder, som tydligt ska finnas i huvudet på fakturan. Det är beställaren som ska upplysa er om referensen vid beställning.

  • Ogiltig referens medför att e-fakturan inte går att skicka till oss utan direkt kommer tillbaka till er med ett felmeddelande.

  • En arbetsorder består av 4 - 9 siffror. Inga bokstäver, bindestreck eller mellanslag ska finnas med. Vid e-fakturering ska arbetsorder läggas i taggen ”RequisitionistDocumentReference". Skriv endast arbetsordernumret i referensfältet.

  • En inköpsorder anges endast på fakturor som föregåtts av en elektronisk beställning. Se utförligare information om detta till höger.

  • Namn på beställaren bör också finnas med, men skrivs inte in i referensfältet utan i annat valfritt fält.

  Allmänna uppgifter

  Fakturan ska innehålla allmänna uppgifter enligt direktiv från Skatteverket och gällande momslagstiftning. Läs mer om kraven på Skatteverkets hemsida.

  Utöver Skatteverkets krav ska fakturan också innehålla följande uppgifter:

  • Organisationsnummer (både säljare och köpares)

  • Betaluppgifter dit fakturan ska betalas

  • Betalningsvillkor (förfallodatum)

  • Uppgift om F-skatt

  Extra vid fakturering av byggtjänster

  Svevia AB och Svevia Betong AB tillämpar, i enlighet med 1 kap 2 § p 4mervärdesskattelagen, omvänd skattskyldighet vid köp av byggtjänster varför utgående moms inte skall debiteras då faktureringen rör byggtjänster.

  Vid fakturering av byggtjänster krävs följande extra uppgifter på fakturan:

  • Köparens (vårt) momsregistreringsnummer

  • Uppgift om att omvänd betalningsskyldighet för moms gäller

  Överlåta fordran

  Leverantören har inte rätt att överlåta sin fordran till tredje part om inte separat skriftlig överenskommelse träffas mellan parterna. Om överlåtelse medges ansvarar leverantören för att ny fordringsägare blir informerad och accepterar Svevias gällande krav på fakturainnehåll samt betalningsregler.

  Information för leverantörer som tar emot
  elektroniska beställningar från Svevia

  • Svevia tillämpar automatisk matchning av inkommen faktura mot elektronisk beställning som den avser.
   Därför ska en faktura som baseras på elektronisk beställning innehålla Svevias inköpsordernummer.

  • Inköpsordernummer har format 10xxxxxx och finns med på elektroniska beställningar från Svevia.

  • En faktura ska endast ha ett inköpsordernummer som referens och inga andra tecken eller text får anges i samma fält.

  • Inköpsordernummer ska anges i ett specifikt fält på fakturan, som i formatet Svefaktura heter "OrderReference/BuyersID".

   Motsvarande fält kan heta olika beroende på vilken systemlösning ni som leverantör använder för fakturering. Om ni saknar motsvarande fält i ert faktureringssystem uppmanar vi användningen av InExchange fakturaportal (fältet ert ordernummer) eller Beast portal (fältet köparens avropsnummer).

  Kontakta oss

  E-post:
  ekonomi@svevia.se

  Telefon:
  0771-99 00 90

  Öppettider:
  mån-tors kl. 13-16, fre kl. 13-15

  Relaterat innehåll

  Här hittar du som leverantör annat innehåll som kan vara intressant.

  Branschgemensamt

  UE 2015 – villkor utgivna av Sveriges Byggindustrier. Alla anställda på Svevia är anslutna till och bär ID06-kort. BASTA – avveckling farliga ämnen i byggbranschen.

  Svevias leverantörsportal

  I vår leverantörsportal hittar du bland annat aktuella förfrågningar, pågående och avslutade upphandlingar.