Bransch­gemensamt

Information om regler och föreskrifter som är gemensamma i bygg- och anläggningsbranschen. UE 2021, ID06, BASTA & Elektroniska personalliggare.

UE 2021 – villkor utgivna av Sveriges Byggindustrier

Vid anlitande av underentreprenörer och bemanningsföretag på Bygg-, anläggnings- eller väg- och banavtalens tillämpningsområden ska parterna träffa avtal om UE 2021 avtalsvillkor.

ID06

Alla anställda på Svevia är anslutna till och bär ID06-kort på alla arbetsplatser. Svevia ställer som krav att alla som vistas inom Svevias byggarbetsplatser skall kunna uppvisa ID06. Vid lämning av varor behöver ej ID06 visas.

Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

ID06 är byggbranschens eget initiativ för att bland annat motverka svartjobb och ekonomisk brottslighet och att stärka den sunda konkurrensen. ID06 innebär att:

 • Uppdragstagaren (underentreprenör/leverantör) är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren (general-/totalentreprenör) namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen.

 • Alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation.

 • Alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka e.dyl.

 • Uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell granskning av Skatteverket.

 • Uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation.

 • Uppdragsgivaren har rätt att kräva ett vite på 500 kr per person och dag i det fall anställd hos uppdragstagare inte kan legitimera sig.

 • Uppdragstagaren är skyldig att åberopa ID06 i avtal med eventuell underentreprenör.

Svevia kontrollerar underentreprenörer med hjälp av Infobric

I projekt där Svevia är huvudentreprenör ingår att vi ska ha koll på hela underentreprenörskedjan. I syfte att underlätta kontrollen ute i Svevias projekt är vi anslutna till Infobrics digitala lösning Leverantörsuppföljning. Detta betyder att de företag som via ID06 checkar in på en Svevia-arbetsplats blir kontrollerade med hjälp av Infobric genom att systemet gör en kreditupplysning via Creditsafe. Syftet är att vi i realtid ska kunna säkerställa att alla leverantörer i underentreprenörskedjan är sunda.

I de fall som det kontrollerade företaget är en enskild näringsidkare, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag skickar Creditsafe även ut en så kallad omfrågekopia till företaget. Om du fått en omfrågekopia från Creditsafe betyder det att du har besökt och loggat in på en Svevia-arbetsplats, vilket innebar att företaget som du arbetar på blev kontrollerat med hjälp av Creditsafe. Värt att notera är att den här typen av kreditupplysning inte påverkar kreditvärdigheten.

Har du ytterligare frågor kring detta, vänligen svara till inkop@svevia.se

Elektroniska personalliggare i Svevia

Från och med den 1 januari 2016 omfattas bygg- och anläggningsbranschen enligt Skatteförfarandelagen (2011:1244) av lagstiftning kring elektronisk personalliggare.

Det är underentreprenörens ansvar att på respektive arbetsplats ta reda på hur lagstiftningen praktiskt kommer hanteras. Det görs genom att i god tid inför uppdraget kontakta ansvarig plats- eller projektledning för att få information kring hur in- och utloggning i personalliggaren sker på respektive arbetsplats.

I dokumentlistan här nedanför hittar du mer information kring Svevias tillämpning av Elektroniska personalliggare.

Viktiga länkar och dokument

Länkar

Dokument

BASTA – avveckling av farliga ämnen i byggbranchen

Genom att du som tillverkare eller importör registrerar dina varor i databasen talar du om för oss som kund att du vet vad varorna innehåller och att de klarar BASTA-kraven.

Svevia ställer krav på att byggvaror och kemiska produkter som används av oss och våra underentreprenörer ska vara registrerade i BASTA-systemet det branschgemensamma kemikalieprojektet BASTA.

Det hjälper oss att välja material som är bättre för miljön.

Detta innebär för dig som:

 • Tillverkare eller importör – att varor som ingår i avtalet ska vara registrerade i BASTA.

 • Återförsäljare – att du ska uppmana dina leverantörer att registrera varorna i BASTA.

 • Underentreprenör – att du i första hand ska välja varor som är registrerade i BASTA och uppmana dina leverantörer att ansluta sig.

 • Konsult – att du i första hand ska välja varor som är registrerade i BASTA

Kontakta oss

Kontakta oss på Svevia genom att fylla i formuläret här nedanför.

Relaterat innehåll

Här hittar du som leverantör annat innehåll som kan vara intressant.

Etik och hållbara inköp

Våra underleverantörer är en viktig del i vår verksamhet. Utan bra samarbete och regelbunden dialog med gemensamma insatser kan vi inte leverera kvalitet till våra kunder.

Fakturera Svevia

Svevias svenska bolag tar endast emot fakturor som e-faktura. Vi har flera olika alternativ för dig som vill skicka fakturor som e-faktura.