Sommarväg

Det som göms i snö kommer upp i tö. När sommarvägen tinar fram hyvlar vi den jämn, lägger på nytt grus, fixar diken, tjälskott och lagar sprickorna i asfalten.

Sommarväg. Foto: Annika Enström

Bekväma vägar till sommarens nöjen

Dammfri grusväg

Trafiksäker och bekväm grusväg som inte dammar och som bättre står emot nederbörd och slitage.

Enskild väg som håller länge

Undvik tillfälliga lösningar för varje ny säsong. Vi ger goda råd för en långsiktigt hållbar väg.

Grus och kross

Vi säljer närproducerad ballast. Vi har fler än 250 egna grus- och bergtäkter och finns i hela landet.

Asfalt - laga eller lägga ny

Tjälskott sprickor eller en helt ny beläggning? Kontakta oss för bästa lösningen för just din väg.

Sommarvägen

Under sommarhalvåret sköter vi om vägar med alla sorters beläggning. Vi finns över hela landet, med rätt fordon och utrustning för alla typer av vägar och uppgifter.

Belagda vägar

Oavsett om det handlar om asfalt eller annan beläggningstyp har vi erfarenhet och kompetens att sköta om vägen.

Vi lagar skador och ser till att avvattningen fungerar: vi rensar diken och lägger om trummor för att vattnet ska ledas bort.

Grusvägar

På sommaren underhåller vi grusvägar så att gruset har rätt sammansättning. Har man inte rätt material är risken stor att vägen dammar bort. Det leder i längden till en gropig och obekväm väg.

Ofta genomför vi ett så kallat vårbruk, då vi hyvlar vägen jämn och därefter blandar om gruset, så att den får rätt sammansättning igen.

Vi dammbinder även vägar efter behov.Vi erbjuder

 • Beläggningsarbete
 • Beläggningsreparationer
 • Broimpregnering
 • Broreparationer
 • Brotvätt
 • Dammbindning
 • Dikning och torrläggning
 • Grusning
 • Grusåtervinning
 • Hyvling
 • Kantskärning
 • Linjemålning
 • Slåtter och röjning
 • Sopning och plantering
 • Teknisk rådgivning
 • Trafikanordningsplaner
 • Vägvisning
Vi kan också
 • Underhåll av vinterväg
 • Grus och kross
 • Vägmarkering
 • Trafikanordning för vägavstängning
Dammfri grusväg.

Körglädje till sommarnöjen

En grusväg håller längre om den sköts om på rätt sätt. Dammbindning är en klok åtgärd.

Läs om några av våra projekt

I den intensiva Stockholmstrafiken spelar Södra Länken en viktig roll som knutpunkt.

Köp grus, sten och krossmaterial från någon av våra täkter. Foto: Lena Holmgren

För grundläggning, vägar och dränering

Vi säljer grus- och krossprodukter på fler än 250 orter i Sverige – från norr till söder.