Snöröjning av vinterväg

Genom vår långa erfarenhet och expertis kan vi ta ett helhetsansvar för vinterväghållningen för bland annat skogsbolag, enskilda vägföreningar, kommuner och fastighetsbolag.

Svevia är Sveriges ledande driftentreprenör. Foto: Patrick Trägårdh

Störst i Sverige på vägunderhåll

Marknadsledande

Vi sköter en stor del av Sveriges statliga vägar åt Trafikverket.

Kommuner

Allt fler kommuner låter oss sköta om deras gator, gång- och cykelvägar, och andra ytor som parkeringsplatser och skolgårdar.

Industriytor

Om du koncentrerar dig på ditt; ta emot kunder, lossa, lasta, tillverka. Så ser vi till att dina ytor är snö- och halkfria.

Fastigheter

Fastighetsbolag anlitar oss för snöröjning på vintern och grönyteskötsel på sommaren.

Snöröjning och halkbekämpning - så att du kommer fram

Svevia har lång erfarenhet av att sköta snöröjning och drift och underhåll av vägar.

Vår erfarenhet och expertis har gett oss förtroende att ta helhetsansvar för vinterväghållningen även för många typer av kunder som skogsbolag, enskilda vägföreningar, kommuner och fastighetsbolag.

Målet är att höja kvaliteten och sänka kostnaderna. Tillsammans med kunden kommer vi överens om en standard. Sedan är det vårt ansvar att leva upp till den överenskommelsen.

Svevia är marknadsledande på vägunderhåll i Sverige och sköter en stor del av det statliga vägnätet. För att alltid vara nära till hands finns vi på över 100 platser i landet. Sedan 2011 sköter Svevia även drift och underhåll på Norska vägar på uppdrag av Norska vegvesendet.Vi erbjuder

 • Underhåll av vinterväg
 • Halkbekämpning
 • Snöröjning
 • Upptining av trummor
 • Snöstörshantering
 • Jourverksamhet
Vi kan också
 • Beläggningsarbete
 • Beläggningsreparationer
 • Broimpregnering
 • Broreparationer
 • Brotvätt
 • Dammbindning
 • Dikning och torrläggning
 • Grusning
 • Grusåtervinning
 • Hyvling
 • Kantskärning
 • Linjemålning
 • Slåtter och röjning
 • Sopning och plantering
 • Teknisk rådgivning
 • Trafikanordningsplaner
 • Vägvisning
 • Grus och kross
 • Vägmarkering
 • Trafikanordning för styra trafik och vägavstängning
Dammfri grusväg. Foto: Patrick Trägårdh

Körglädje till sommarnöjen

En grusväg håller längre om den sköts om på rätt sätt. Dammbindning är en klok åtgärd.

Bästa sättet att sköta en sommarväg. Foto: Annika Enström

Säker vinterväg

Vi värnar om att du ska komma säkert fram. Här har vi samlat ett par goda råd för dig som ska ut i vintertrafiken.

Lång erfarenhet av vinterväghållning

Drift och underhåll, arjeplog

Driftområde Arjeplog som består av 597 km väg, omfattas av flertalet klimatzoner och plogas under tio av årets tolv månader.