Laga asfalt och förläng livslängden på din väg

Med smarta metoder lagar vi sprickor, potthål och jämnar ut hjulspår i asfalten.

Underhåll av asfaltvägen ger den längre hållbarhet. Foto: Patrick Trägårdh

 Laga sliten asfalt eller lägg på en helt ny. Vi utför allt från mindre åtgärder till helhetslösningar.

Sprickor, tjälskott och skador på asfalt

I takt med att vägen åldras uppstår skador i asfalten. Vi har flera olika metoder för att ådgärda sprickor, potthål och andra skador.

Försegling

Med en försegling kan du förlänga livslängden på din väg. Den gamla asfalten får nytt liv med en ny yta av olja och grus.

Ny asfalt eller en enkel ytbehandling

Självklart kan vi också erbjuda en helt ny beläggningsyta. Allt från slitstark asfalt till enklare ytbehandling på lågtrafikerade vägar.

Laga potthål, tjälskott och sprickor i asfalt

Asfalt är ett material som slits och även ändrar karaktär i takt med att den åldras. Med tiden blir den sprödare och går lätt sönder. Slitage och naturkrafter som nederbörd och isbildning kan också orsaka skador i asfalten.

Trasig asfalt minskar trafiksäkerheten avsevärt framförallt för motorcykel-, moped- och cykelltrafikanter. Det är också obekvämt att köra på.

Vårt råd - vänta inte

Genom att åtgärda mindre skador direkt kan du på ett kostnadseffektivt sätt förlänga livslängden på din väg avsevärt. När du kontaktar oss behöver du inte veta vilken lösning som just din väg behöver. Vi kommer ut och inspekterar den och väljer den metod som är bäst.

Laga sprickor och mindre hål

Med vår snabellagare kan vi laga och fylla igen sprickor och mindre hål i asfalten. Arbetet sker med vårt specialbyggda fordon och styrs inifrån förarhytten. Genom att täta sprickor, krackelering och hål förhindras ytterligare skador till följd av slitage och nederbörd.

Försegla asfalt med HP27

Försegling med HP27 är en metod som ger den åldrande asfaltvägen nytt liv. Ytan förseglas med olja och grus. Förseglingen kan göras på hela eller delar av vägen.

Hjulspår och ojämna ytor

Med indränkt makadam fyller vi ut de ojämna områdena. Ytan förseglas sedan med HP27.

Tjälskott

När tjälen går ur marken och temperaturen stiger uppstår risken för tjälskador. Hur stora skadorna blir på vägen påverkas av flera faktorer - bland annat hur mycket nederbörd det är, vilken temperatur det varit och hur snabbt temperaturen stiger. Svevia utför såväl förebyggande åtgärder för att förhindra att tjälskador uppstår och åtgärdar skador som uppstått.

Många mindre lagningar

När en väg har många hål och behov att laga mindre ytor kan vi använda vår sprider. Bredden och längden på lagningarna kan anpassas efter behov, på hela eller delar av vägen.

Svevias värderingar
Vill du ha ett kostnadsförslag eller behöver rådgivning?

Kontakta någon av våra specialister.

Vi arbetar med jämnställdhet och mångafald. Foto Fredrik Schlyter

Vi erbjuder:

 • Beläggningsarbete
 • Beläggningsreparationer
 • Broimpregnering
 • Broreparationer
 • Brotvätt
 • Dammbindning
 • Dikning och torrläggning
 • Grusning
 • Grusåtervinning
 • Hyvling
 • Kantskärning
 • Linjemålning
 • Slåtter och röjning
 • Sopning och plantering
 • Teknisk rådgivning
 • Trafikanordningsplaner
 • Vägvisning
Vi kan också:
 • Underhåll av vinterväg
 • Grus och kross
 • Vägmarkering
 • Trafikanordning för vägavstängning
Svevia gör din vinterväg säker och framkomlig. Foto: Patrick Trägårdh

Fri från snö och is

Trygga och säkra vägar håller Sverige rullande. Varor som fraktas och människor som längtar efter varandra. Vi röjer snö och halkbekämpar för att du ska komma fram.

Ett smart val

Tanbeläggning Foto PAtrick Trägård

Tankbeläggning i form av Y1B, JIM och infräsning av makadam är ett kostnadseffektivt, snabbt och klimatsmart beläggningsalternativ för medel- och lågtrafikerade vägar.

Asfalterat & klart

Svevia asfalterar

Att asfaltera är en hel vetenskap. Berätta vad du vill göra så ser vi till att din yta byggs upp på rätt sätt. Och när det behövs analyserar våra labb asfalten – på molekylnivå.