Vägmärken, vägräcken och portaler

Från beställning till montering - vi kan allt inom skyltteknik.

TA-planer för säkra vägarbeten - Svevia

Specialister på vägmärken, vägräcken och portaler

Vägmärken
 • Dagligt driftunderhåll av vägmärken
 • Gång- och cykelvägvisning
 • Tillverkning och utsättning av gatunamnsskyltar
 • Skyltning vid evenemang
 • Jourverksamhet 24/7, året om
Vägräcken
 • Reinvesteringar
 • Lagning av räckesskador
Flaggor
 • Flaggning på alla flaggdagar
Vägportaler
 • Montage av vägportaler
 • Byte av lokaliseringsmärken
 • Byte av stålportaler till fackverkskonstruktioner

En helhetslösning inom skyltteknik

Vi är specialister på skyltteknik. Vi tillhandahåller ett helhetserbjudande inom bland annat tillverkning och underhåll av skyltar, vägräcken och portaler.

Vägmärken - parkeringsskyltar

Vi hjälper er med reparation, byte och nyuppsättning av vägmärken.
Exempel på åtgärder är sättning av fundament, stolpar och montering.

Räckesskador

Vi har erfarenheter av att hantera alla typer av räckesskador. Exempelvis skador på vajerräcken, gångräcken och smidesräcken.

Gatunamnsskyltar

Vi hjälper er med beställning, projektering och montering av gatunamnsskyltar.
Vi kan utföra det på stolpe eller fasad - allt utifrån era önskemål.

Fackverksportaler

Vi hjälper till med beställning, beräkning, reparation, underhåll samt montering av fackverkskonstruktioner.

Gatujour

Dygnet runt och året om erbjuder vi jourverksamhet för avvärjande av fara för tredje man. Exempelvis underhåller och åtgärdar vi nedfallna träd, vattenansamlingar och påkörda trafikanordningar.

Flaggor

Vi hjälper er med hissning och halning av flaggor, exempelvis vid nationella flaggdagar.


Sjövägsmärken

Vi erbjuder skyltning av sjövägmärken som görs från fastlandet.

Kontakta oss

Niklas Engström, Platschef
niklas.engstrom@svevia.se
072-745 08 52

Andreas Fredriksson, Arbetsledare
andreas.fredriksson@svevia.se
070-369 37 61

Säkerhet för löpare och åskådare

Svevia sköter avstängningarna vid Midnattsloppet i Stockholm

När midnattsloppet går av stapeln i Stockholm och Malmö finns Svevia på plats för att sköta trafikanordningarna kring evenemanget. Ett evenemang av den storleken ställer höga krav på säkra trafikanordningar där trafik och viktiga samhällsfunktioner kan rulla och att löpare och åskådare fortsatt kan känna sig trygga.

Järnkoll på säkerhet

Svevia sköter trafikavstängningarna vid Ironman

Sedan 2012 har Ironman samarbetat med Svevia för trafikavstängning. Totalt lägger Ironman 1,4 miljoner kronor på trafikavstängningarna varje år. Ett uppskattat och speciellt moment i just Kalmartävlingen är att det 180 km långa cykelloppet delvis är förlagt över Ölandsbron som då helt stängs av i det ena körfältet.

Vi hjälper dig med trafikomläggning och skapar trafiksäkra evenemang

Vi gör evenemanget säkert

Vi hjälper till med säkerheten vid evenemanget. Vi sköter allt från logistik och planering för trafikomläggning till utplacering av flaggstänger och blomsterarrangemang. Allt för att
säkerställa att arrangemanget genomförs så säkert som möjligt, samtidigt som trafik och viktiga samhällsfunktioner rullar.