TA-plan, planering och tillstånd

Vi har lång erfarenhet av att ta fram TA-planer, sköta planeringen och att hantera tillstånd och myndighetskontakter. Med vår erfarenhet, bredd och kunskap kan vi ta ett närmast unikt helhetsgrepp för dina uppdrag. Vi har kompetens för att ta hand om alla behov, från planering och framtagande av trafikanordningsplaner till själva arbetet. Behöver du utbildade utmärkningsansvariga och trafikvakter, har vi givetvis det också.

TA-planer för säkra vägarbeten - Svevia

Trafikanordningsplaner, planering och myndighetskontakter

Trafikanordning och planering

Vi sköter planeringen och hela trafikanordningen så kan du helt koncentrera dig på ditt projekt.

TA-planer och myndighetskontakter

Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av att rita godkända TA-planer och att sköta nödvändig administration och myndighetskontakter i samband med arbete i trafikerad miljö.

Utsättning och avetablering

Vi sätter ut materialet, sköter om och anspassar avstängningen under projektets gång. När allt arbete är klart tar vi på ett tryggt sätt bort trafikanordningen.

Godkänd TA-plan

Du kan tryggt lämna över planeringen till oss. Vi kan göra en trafikanordningsplan, få den godkänd och hjälpa dig med de tillstånd och myndighetskontakter som du behöver ta för att få genomföra din trafikanordning. Vi arbetar dagligen i trafikmiljö. Planering, trafikanordning, kunskap om tillstånd och kontakterna med myndigheter och räddningstjänst är vardag för oss.

Tillstånd och myndighetskontakter

Eftersom du bara behöver ha en kontaktperson hos oss, blir det mycket enklare för dig. Din kontaktperson ser till att alla nödvändiga tillstånd och myndighetsbeslut är fastställda i god tid innan projektet drar igång.

Trafikanordningsplaner för säkra vägarbeten - kontakta oss
Hyr trafik- & skyddsanordningar för säkra vägavstängningar

Material med högsta säkerhetsklass

Hos Svevia kan du hyra avstängninsmaterial och skyddsanordningar för trafiksäkra vägavstängningar. Vi erbjuder olika typer av skyddsbarriärer och material för komplett skyltning. Dessutom har vi möjlighet att tillverka unika skyltar i vår egen skyltverkstad. Självklart ställer vi ut material och avetablerar gör vi givetvis också.

Vi hjälper dig med trafikomläggning och skapar trafiksäkra evenemang

Vi gör evenemanget säkert

Vi hjälper till med säkerheten vid evenemanget. Vi sköter allt från logistik och planering för trafikomläggning till utplacering av flaggstänger och blomsterarrangemang. Allt för att
säkerställa att arrangemanget genomförs så säkert som möjligt, samtidigt som trafik och viktiga samhällsfunktioner rullar.

Järnkoll på säkerhet

Svevia sköter trafikavstängningarna vid Ironman

Sedan 2012 har Ironman samarbetat med Svevia för trafikavstängning. Totalt lägger Ironman 1,4 miljoner kronor på trafikavstängningarna varje år. Ett uppskattat och speciellt moment i just Kalmartävlingen är att det 180 km långa cykelloppet delvis är förlagt över Ölandsbron som då helt stängs av i det ena körfältet.

Kontakta oss för hjälp med TA-planer och tillstånd