Avstängningsmaterial och skyddsanordningar

Hos Svevia kan du hyra avstängningsmaterial och skyddsanordningar för trafiksäkra vägavstängningar. Vi erbjuder energiupptagande skyddsanordningar, skyddsbarriärer och material för komplett skyltning vid vägarbeten och vägavstängningar. Dessutom har vi möjlighet att tillverka unika skyltar i vår egen skyltverkstad. Självklart ställer vi ut material och avetablerar gör vi givetvis också.

2016-08-31 Västerås. Trafikanordning E18 Västerås. Josefine Fischer, trainee, rättar till en sergeant.  Foto: Markus Marcetic

Kontakta oss för att hyra avstängningsmaterial

Vi finns nära dig i hela landet!

Svevias växel:
08-404 10 00

Vilka produkter är du intresserad av?
Vilka produkter är du intresserad av?
Delta Bloc - betongbarriärer för att skydda arbetsplatser i trafikerade miljöer

Betongbarriärer för att skydda arbetsplatser i trafikerade miljöer.

GP-Link - Betongelement med unik förmåga att fånga upp påkörande fordon

Betongelement med unik förm¨åga att fånga upp påkörande fordon.

Mini Guard - Mobil skyddsbarriär för omdirigering av trafikflöden

Mobil skyddsbarriär för omdirigering av trafikflöden.

RB60 - Mobil skyddsbarriär för omdirigering av trafikflöden

Betongbarriär med låg vikt och goda skyddsegenskaper.

Krockdämpare - Effektivt och energiabsorberande påkörningsskydd

Effektivt och energiabsorberande påkörningsskydd.

TA-balk - Robust produkt för tillfällig avspärrning i stadsmiljö

Robust produkt för tillfällig avspärrning i stadsmiljö.

Kravallstaket - Avstängningsgrind lämpad för tillfälliga avspärrningar

Avstängningsgrind lämpad för tillfälliga avspärrningar.

Trafikbuffert - Effektivt skydd för trafikanter och vägarbetare

Effektivt skydd för trafikanter
och vägarbetare.

TMA - Moderna och välutrustade TMA-bilar för tillfälliga vägavstängningar

Moderna och välutrustade TMA-bilar för tillfälliga vägavstängningar.

Hyr skyltar och vägmärken. För tillfällig och permanent skyltning

Hyr skyltar och vägmärken. För tillfällig och permanent skyltning.

Vägmärkesvagnar - För smidigare utmärkning vid vägarbeten

Vägmärkesvagnar för smidigare utmärkning vid vägarbeten.

Smidigt, portabelt trafikljussystem. För ökad säkerhet vid vägarbeten.

Smidigt, portabelt trafikljussystem. För ökad säkerhet vid vägarbeten.

Farthinder - Tillfälliga farthinder för ökad säkerhet och skydd vid vägarbeten

Tillfälliga farthinder för ökad säkerhet och skydd vid vägarbeten.

Körplåtar - Robusta överkörningsskydd vid exempelvis schakt- och grävarbeten.

Robusta överkörningsskydd vid exempelvis schakt- och grävarbeten.