Trafikomläggning vid evenemang

Idrottstävlingar, musikevenemang och andra folkfester är härligt. Säkerhet för deltagare, besökare och ett smidig trafikflöde gör det till en succé. Vi tar ett helhetsgrepp kring evenemanget och hjälper till med allt från planering och framtagande av trafikanordningsplaner till att utföra själva trafikomläggningen.

Trafikomläggning för trafiksäkra evenemang - Svevia

Smidiga och trafiksäkra evenemang

Idrottsevenemang och folkfest

Med många besökare är det viktigt att trafik och samhällsfunktioner ändå kan rulla.

Celebert besök

Presidenter, prinsessbröllop och andra celebra tillställningar kräver säkerhet och planering.

Arbete på och intill väg

Strikta regelverk, myndighetskontakter och kravstyrda rutiner för arbeten i trafikmiljö.

TMA-bil, skyltar, trafiklots

Vi har alla resurser du behöver. Material, TA-fordon, utbildad och erfaren personal.

Vi hjälper dig med evenemangsplanering, utsättning och avetablering

Vid stora idrottsarrangemang, festivaler, stadsbesök och liknande är det viktigt att såväl själva arrangemanget, som transporter till och från det, fungerar problemfritt. Vi på Svevia sköter allt från logistik och planering för avstängning av vägar och gator till utplacering av flaggstänger och blomsterarrangemang. Allt för att säkerställa att arrangemanget genomförs så säkert som möjligt, samtidigt som trafik och viktiga samhällsfunktioner rullar.

Vi har lång erfarenhet av tillfälliga trafikomläggningar för såväl celebert presidentbesök som lokala idrottsevenemang. Vi är vana att samarbeta med polis och räddningstjänst och har erfarenhet av hur trafik kan ledas om för bättre säkerhet för evenemangsdeltagare, publik och för trafikanter.

Vi ger dig alltid en lösning som passar dina behov med hög trafiksäkerhet och trygghet för deltagare och besökare.  

Kontakta oss

Vi finns nära dig i hela landet!

Svevias växel:
08-404 10 00Material med högsta säkerhetsklass

2016-08-31 Västerås. Trafikanordning E18 Västerås. Josefine Fischer, trainee, rättar till en sergeant.  Foto: Markus Marcetic

Hos Svevia kan du hyra avstängninsmaterial och skyddsanordningar för trafiksäkra vägavstängningar. Vi erbjuder olika typer av skyddsbarriärer och material för komplett skyltning. Dessutom har vi möjlighet att tillverka unika skyltar i vår egen skyltverkstad. Självklart ställer vi ut material och avetablerar gör vi givetvis också.

Godkänd TA-plan

TA-plan - Vi har kompetens för att ta hand om allt från planering och framtagande av trafikanordningsplaner till själva arbetet.

Med vår erfarenhet, bredd och kunskap kan vi ta ett närmast unikt helhetsgrepp för dina uppdrag. Vi har kompetens för att ta hand om alla behov, från planering och framtagande av trafikanordningsplaner till själva arbetet. Vi hjälper även till med tillstånd och myndighetskontakter.

Säkerhet för löpare och åskådare

Svevia sköter avstängningarna vid Midnattsloppet i Stockholm

När midnattsloppet går av stapeln i Stockholm och Malmö finns Svevia på plats för att sköta trafikanordningarna kring evenemanget. Ett evenemang av den storleken ställer höga krav på säkra trafikanordningar där trafik och viktiga samhällsfunktioner kan rulla och att löpare och åskådare fortsatt kan känna sig trygga.