Laboratorier för kvalitet och innovation

Svevia har egna laboratorier som analyserar allt från vägkonstruktioner till ballast, asfalt och bindemedel. Vi följer upp funktionskrav och fungerar som ett kunskapscenter för produktutveckling och innovation.

Svevias labratorier

Ett kunskapscenter på väg

Kvalitets- och produktionskontroll

Du vet alltid vilken asfaltskvalitet du får av Svevia. Våra laboratorier gör löpande kvalitets- och produktionskontroller av våra asfaltsprodukter. På molekylnivå.

Innovationer som tål att köras på

I våra labb utvecklar och proportionerar vi nya asfaltsblandningar och recept. Produkter som gör vägar slitstarkare, säkrare, tystare.

Analyserar konstruktioner – på djupet

Vi borrar i befintliga vägkonstruktioner, analyserar asfalt, bitumen, ballast och obundet material. Allt för att möta funktionskrav och optimera olika konstruktioner.

Labbar hela vägen – från bergtäkt till färdig konstruktion

Vår labbverksamhet fungerar som ett oberoende kunskapscenter för den egna asfalts-, ballast- och anläggningsverksamheten. Samtidigt är vi en partner för externa uppdragsgivare som vill analysera och genomföra tester av allt från asfaltsmassa till grundläggningsmaterial. Vi är med under hela resan från bergtäkt, proportionering till färdig konstruktion.

Svevia har i dag sju ackrediterade laboratorier – från Malmö i söder till Umeå i norr. Utanför ackrediteringen har vi också egna fältlaboratorer i anslutning till våra mobila asfaltverk där verksamheten består av tillverkarkontroll i en certifierad miljö.

Kvalitet och innovation

Vår huvudsakliga uppgift är att göra kvalitets- och produktionskontroll av asfalt, ballast och obundet material. Vi har också egna bitumenlabb och analyserar de bindemedel som används för vägar, gator, broar, järnvägar och flygfält. Vid funktionsupphandlingar ser vi till att Svevias produkter lever upp till uppsatta krav med avseende på allt från nötningsbeständighet till stabilitet. Dessutom tar vi prover på redan belagda vägar och tillhörande konstruktioner. Allt dokumenterat i rapporter och protokoll.

Labben har dessutom en nyckelroll i utvecklingen av nya produkter och konstruktioner. Vi har bland annat varit med och tagit fram en tyst asfalt för Trafikverkets räkning – en produkt som vi var först i landet med. Vi jobbar också med att ständigt minska klimatpåverkan genom att utveckla nya EKO-produkter, exempelvis klimatneutral asfalt.

En unik förmåga

Genom att vi har mobila asfaltverk och därmed hämtar ballasten från en mängd olika platser har vi utvecklat en unik kompetens att hantera den naturliga variationen av de tekniska egenskaperna hos olika material. Inget berg är det andra likt vilket självklart är en faktor att räkna vid proportioneringen av de enskilda produkterna.

Vi är specialister på att optimera produktkvaliteteten genom att matcha de unika egenskaper som varje berg har med de standardiserade funktionskrav som ställs på beläggning och vägkonstruktioner.

Kontakta våra laboratorier när du behöver hjälp med väganalys av vägprover. Vi finns över hela landet.

Det här analyserar vi

  • Ballastprover
  • Asfaltsprover
  • Bindemedel
  • Vägprover på befintlig konstruktion
  • Jordartsprover
  • Stabilitetsprover/plattbelastning

Ackrediteringar och certifieringar

Svevias laboratorier är ackrediterade utifrån de allmänna krav som ställs på laboratorieverksamhet – enligt SS-EN ISO/IEC 17025.

Sedan 2001 är vi dessutom certifierade enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001 .

Asfalt - asfaltering efter dina behov

Att asfaltera är en hel vetenskap. Berätta vad du vill göra så ser vi till att din yta byggs upp på rätt sätt. Och när det behövs analyserar våra labb asfalten – på molekylnivå.

Ladda ner

Klicka på bilden ovan för att ladda ner laboratotiets kundbilaga. Dokumentet öppnas i nytt fönster.

Svevia - bitumenemulsion - bindemedel för asfalt

Svevia har fyra fabriker för tillverkning av bitumenemulsion - ett bindemedel för asfalt. Våra fabriker för bitumenemulsion finns bland annat i Umeå, Bollnäs, Örebro och Hässleholm.