För dig som hyresgäst

Tillsammans med våra hyresgäster skapar vi välfungerande och långsiktiga lösningar för en praktisk vardag.

Svevia fastighet funktionsbyggnad Foto Patrick Trägård

Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland, Skåne och Västergötland

Fastighetschef Åsa Haraldsson Brantgården
Mobil: 073-375 99 54
E-post: asa.brantgarden@svevia.se

Fastighetsingenjör Ove Knutsson
Telefon: 036 15 14 01
E-post: ove.knutsson@svevia.se


Stockholm, Uppsala, Södermanland, Värmland, Örebro, Västmanland och Dalarna

Fastighetschef Rigmor Thorsell
Telefon: 0243-942 58
E-post: rigmor.thorsell@svevia.se

Fastighetsingenjör Samuel Hedström
Telefon:0243-942 33
E-post: samuel.hedstrom@svevia.se


Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten

Fastighetschef Anders Pehrs
Telefon: 070-340 30 20
E-post: anders.pehrs@svevia.se

Fastighetsingenjör Håkan Grubbström
Telefon: 070-201 70 82
E-post: hakan.grubbstrom@svevia.se


Lokal fastighetsservice


Brandskydd

Svevia Fastighet AB är som fastighetsägare skyldig att lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet till Räddningstjänsten. Hyresgästen är i sin tur skyldig att lämna skriftlig redogörelse för sitt brandskydd till fastighetsägaren.

Blanketten skickar du till:
samuel.hedstrom@svevia.se

alternativt

Svevia Fastighet AB Samuel Hedström Gruvgatan 36 791 61 FALUN

Besiktningsprotokoll

När du behöver ett besiktningstprotokoll för lyftdon, ventilation i kontor, cisterner och tryckkärl, kontakta vårt tekniska stöd.

Vi är angelägna om att göra tillvaron enkel för dig som hyresgäst.

När du har frågor angående dina lokaler ska du vända dig till din lokala fastighetsförvaltare.