Sköta väg & utomhusytor

Vi gör vardagen enklare. En välskött infart, en parkering som är plogad på morgonen och en grusväg som är behaglig att köra på. Låt oss sköta underhållet.

Vi sköter om Sveriges vägar. Varje dag året om.

Vinter- och sommarväg

Vi är Sveriges största entreprenör för vägunderhåll. Våra kunder är till exempel Trafikverket, kommuner, skogsbolag, företag, industrier och flygplatser.

Underhåll av broar och beläggning

Vi inspekterar och sköter om broar. Med smarta metoder ger vi din bro eller din asfaltväg en längre livslängd.

Industriytor, parkering och fastigheter

Vi halkbekämpar, röjer och forslar bort snö. På sommaren utför vi grönyteskösel och planteringar.

Trafikanordning. Trafiksäkerhet för vägarbete och trafikanter. Foto: Fredrik Schlyter
Rådgivning och åtgärdsförslag

Vad behöver din väg för att den ska hålla länge? Vi kommer ut till dig, inspekterar och ger förslag.

Svevia gör din vinterväg säker och framkomlig. Foto: Patrick Trägårdh

Fri från snö och is

Trygga och säkra vägar håller Sverige rullande. Varor som fraktas och människor som längtar efter varandra. Vi röjer snö och halkbekämpar för att du ska komma fram.

Vi sköter om din sommarväg. Foto: Annika Enström

Grus- och asfaltväg

När sommarvägen tinar fram hyvlar vi den jämn, lägger på nytt grus, fixar diken, tjälskott och lagar sprickorna i asfalten.

Dammfri grusväg. Foto: Patrick Trägårdh

Körglädje till sommarnöjen

En grusväg håller längre om den sköts om på rätt sätt. Dammbindning är en klok åtgärd.

Förläng livslängden på din väg

Vi lagar din trasiga asfalt eller lägger på en helt ny. Foto: Patrick Trägårdh

Med smarta metoder lagar vi sprickor, potthål och jämnar ut hjulspår i asfalten.

Lång erfarenhet av vinterväghållning

Drift och underhåll, arjeplog

Driftområde Arjeplog som består av 597 km väg, omfattas av flertalet klimatzoner och plogas under tio av årets tolv månader.