Hantering av förorenade massor

Flera av våra efterbehandlingsanläggningar har omfattande tillstånd med möjlighet att ta emot många olika typer av förorenade massor. Vi hjälper dig att ta hand om förorenade schaktmassor, restprodukter och annat farligt avfall.

Vi tar emot och behandlar förorenade massor. Vi tar bland annat emot förorenade schaktmassor och jord från saneringsuppdrag. Kontakta oss idag.

Från utredning om förorening till en plats att njuta av

Vi hjälper till med miljöhistorisk inventering, markundersökning och åtgärdsförslag.

Vi tar hand om hela uppdraget och hjälper till med arbetsledning, selektiv schakt, vattenrening, transporter och logistik.

Massorna renas på plats eller körs till någon av våra efterbehandlingsanläggningar.

Vi tar hand om myndighetskontakter, fältanalyser, klassning av massor, slutrapportering.

Mottagning och behandling av förorenade massor

Flera av våra efterbehandlingsanläggningar har omfattande tillstånd, som gör det möjligt att ta emot många olika typer av restprodukter för behandling och återvinning. Exempel på sådana restprodukter är förorenade schaktmassor, jord från saneringsuppdrag, sandningssand, betong, asfalt, tvättränneslam och annat farligt avfall. Kontakta någon av våra efterbehandlingsanläggningar, så får du veta mer om vad vi kan erbjuda på respektive anläggning.

Svevia har sju egna anläggningar med tillstånd att ta emot och behandla förorenade massor. Men eftersom vi samarbetar med andra aktörer kan vi hjälpa till med mottagning på ännu fler platser. Vi jobbar med flera behandlingstekniker som till exempel jordtvätt och biologisk behandling. Därigenom kan vi behandla många olika typer av föroreningar. Kontakta oss och berätta om ditt projekt, så hjälper vi dig att hitta en lösning!

Mobil utrustning för sanering av förorenade massor

Många av våra behandlingstekniker kan utföras på plats inom det förorenade området. På så sätt kan kostsamma och miljöbelastande transporter undvikas och materialet återanvändas direkt på plats. Något som både gynnar projektets ekonomi och miljön.

Har du frågor eller vill ha ett kostnadsförslag?Kontakta:
 • Piteå (Öjebyn)
 • Umeå
 • Bollnäs
 • Eskilstuna
 • Tofta
 • Ljungby
 • Ystad
Vi erbjuder också
 • Åtgärdsutredning och - förslag
 • Hjälp med myndighetskontakter
 • Miljökontroller, provtagning, lab- och fältanalys, klassning av material
 • Dokumentation och rapportering
 • Arbetsledning i förorenade områden
 • Logistik och transport
Här hittar du Svevias efterbehandlingsanläggningar.

Här hittar du oss

Tillstånd, adress och koordinater.

Jordtvätt - Mobil jordtvätt för sanering av förorenad jord

Svevia har lång erfarenhet av att sanera förorenade områden.

Förorenat vatten - Vattensanering av förorenade områden

Rent vatten

Rent vatten ska vara en självklarhet. Föroreningar från luft och mark påverkar ofta grundvatten, sjöar och vattendrag.  Vi har lång erfarnhet av vattenrening och att hantera olika typer av föroreningar i vatten.

Vill du göra en offertförfrågan? Klicka här för att kontakta oss!