Förorenad jord

Genom biologisk behandling av förorenade jordar minskas föroreningshalten så att jorden kan återanvändas och behovet av att ta fram nytt material minskar.

Biologisk behandling av förorenad jord

En effektiv saneringsmetod lämplig för massor som förorenats med oljekolväten.

Biologisk behandling av förorenade jordar

Biologisk behandling av förorenade jordar är en saneringsmetod som går ut på att minska föroreningshalten i jordmassorna så pass att jorden kan återanvändas och inte behöver läggas på deponi. Biologisk behandling används främst på massor som förorenats med oljekolväten. Svevia har över 20 års erfarenhet av att behandla oljeförorenad jord på våra egna anläggningar.

Innan behandlingen av den förorenade jorden påbörjas provtas jorden för att fastställa föroreningens innehåll. Utifrån provresultaten anpassas mängden bakterier och näringsämnen som tillsätts. Jorden siktas för att få bort bland annat större stenar. Därefter lastas jorden i en matarficka som transporterar jorden vidare till ett transportband. Ovanför bandet sitter dysor utplacerade som sprayar ut de beräknade bakterierna och näringsämnena.

De bakterier som används är av samma typ som naturligt finns i jorden, detta för att få en så effektiv jordbehandling som möjligt.

Efter behandlingen läggs jorden upp i avlånga limpor. Behandlingstiden kan variera beroende på föroreningsinnehåll och väderförhållanden. Vanligtvis tar en behandling, under sommarhalvåret, ca 8 – 12 veckor varpå jorden återigen provtas för att verifiera att behandlingen nått önskat resultat. Beroende på vad jorden ska användas till efter behandlingen kan åtgärdsmålen vara allt från MKM (mindre känslig markanvändning) till under KM (känslig markanvändning).

Genom att behandla förorenade massor kan jorden återanvändas och behovet att ta fram nytt material minskar.

Vi är ledande inom sanering av förorenad mark

Svevia Marksanering är specialister på sanering av förorenad mark. Vi utför saneringsentreprenader i varierande omfattning, allt från de mindre projekten till de allra största.

Läs mer om våra saneringsprojekt här

Svevia Marksanerings expertisområden:

 • Saneringsentreprenader
 • Mottagningsanläggningar för förorenade massor
 • Miljöhistorisk inventering
 • Markundersökning
 • Åtgärdsutredning
 • Hjälp med myndighetskontakter
 • Åtgärdsförslag
 • Dokumentation och rapportering
Mobil utrustning
 • Jordtvätt och biologisk behandling
 • Vattenrening och avvattning
 • PID och XRF
Vi kan också
 • Förstärkning, spontning
 • Återställa ytor
 • Asfaltering
 • Plantering
Här hittar du Svevias efterbehandlingsanläggningar.

Tillstånd, adress och koordinater.

Jordtvätt - Mobil jordtvätt för sanering av förorenad jord

Svevia har lång erfarenhet av att sanera förorenade områden.

Förorenade massor - Hantering av förorenade shacktmassor

Vi hjälper till med hantering av förorenade massor och schaktmassor.