Mark & park

Året om sköter och anlägger vi grönområden, parker, idrottsplatser, lekplatser och marken runt kontorsbyggnader, konferensanläggningar och tillhörande parkeringar, gator, gång- och cykelvägar.

Ett grönare grepp

Träd, gräs och stenar

Vi sköter om, anlägger och planterar – gräsmattor, träd, alléer, buskar, häckar, lökplanteringar och andra typer av rabatter.

Platser för lek

Att anlägga och underhålla lekplatser är en barnlek för oss. Vi bygger både nytt och tar hand om befintliga lek- och aktivitetsytor.

Trafik i det gröna

Vi ökar tillgängligheten i parker och grönområden genom att underhålla gång- och cykelbanor, grusplaner, parkeringsplatser, trappor etc. Och på vintern håller vi snön borta.

Sportiga ytor

Svevia krattar för idrotten året om. Vi sköter även om och anlägger nya idrottsplatser, sportytor och tillhörande parkeringsplatser.

Sommar- och vinterunderhåll av ytorna runtomkring

Svevia har lång erfarenhet av att anlägga, sköta om och underhålla offentliga parker och grönområden. Den erfarenheten tar vi med oss när vi hjälper dig med dina omgivningar – och det oavsett du driver en konferensanläggning, en friluftsgård, ett hotell eller ett vandrarhem, en fjällanläggning, ett utomhusbad, en vägkrog, en sportanläggning etc. Vi tar också hand om marken runt olika shoppingcenter – inklusive parkeringsplatser, gång- och cykelvägar, lekplatser. Och en stor del av våra uppdrag är att hjälpa fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar att ta hand om gårdar, gräsmattor, lekplatser, boendeparkeringar, gång- och cykelvägar.

Vinter- och sommarunderhåll

När vi påbörjar ett samarbete kommer vi överens om vad som ska omfattas av uppdraget. Normalt skriver vi ett serviceavtal. Och du bestämmer själv om du vill ha hjälp under vinter eller sommar – eller kanske både och.

Ett uppdrag kan handla om att ploga, forsla bort snö och halkbekämpa på vintern. Sköta om planteringar, sätta lökar, kratta löv eller klippa häckar och gräs under höst, vår och sommar. Vi tömmer sopkärl, fyller på sand till sandlådor, sätter upp och underhåller räcken, staket, plank, brygganläggningar och mycket mer. Och vi sköter om grus- och asfaltsvägar samt lägger sten och plattor.
                        Kontakta ossDet här gör vi

 • Behovsanalys
 • Serviceavtal
Vinterunderhåll
 • Plogning
 • Saltning
 • Sandning
 • Bortforsling av snö
Skötsel av växter och planteringar
 • Alléer
 • Buskar
 • Häckar
 • Planeringar
 • Lökplanteringar
 • Gräsmattor
Vägunderhåll
 • Grusvägar (cykel-, gång- och bilvägar)
 • Belagda vägar (cykel-, gång- och bilvägar)
 • Brunnar
Diverse
 • Staket
 • Stängsel
 • Plank
 • Räcken
 • Bryggor
 • Skyltar

Vi krattar för idrotten

Våra medarbetare ser till att växligheten på och runt idrottsanläggningen hålls i schack. Och att belysningar, parkeringar, vägar och publikytor är i topptrim. Vinter som sommar.

Tidigare projekt

Svevia anlägger och sköter parker, torg parkeringsplatser och andra offentliga ytor.

Här hittar du flera av våra projekt inom mark och park.

Gekås expanderar med 25 000 kvadratmeter

Foto: Gekås, Ullared

Svevia förbereder markområdet när populära Gekås i Ullared byggs ut.

Vill du diskutera ett serviceupplägg? Klicka här för att kontakta oss!