Vi sköter om grönytor, vägar och parkeringar åt fastighetsbolag, handelsområden, brf, hotell och konferensgårdar.

Abonnera på en
välskött utemiljö

Ja, tack!

Jag önskar hjälp med underhåll av utomhusmiljö.
Kontakta Svevias växel på telefon 08-404 10 00 eller fyll i formuläret.


Mark och park

Det som växer måste ansas eller klippas, nytt ska planteras, gammalt ska rensas bort. Sopkärl ska tömmas och lekplatser, gång- och cykelvägar runt bostadshusen ska underhållas, krattas och plogas. Oavsett vilken typ av utomhusyta du vill ha hjälp med sätter vi samman ett serviceerbjudande som passar just dina behov.

Ett grönare grepp

Våra medarbetare ser till att växligheten på och runt idrottsanläggningen hålls i schack. Och att belysningar, parkeringar, vägar och publikytor är i topptrim. Vinter som sommar.

En barnlek att sköta

Svevia anlägger både nya lekplatser och underhåller andra typer av aktivitetsytor – bollplaner, isbanor, parklekar, plaskdammar, rast- och grillplatser.

Tidigare projekt

Svevia anlägger och sköter parker, torg parkeringsplatser och andra offentliga ytor.

Här hittar du flera av våra projekt inom mark och park.