Stenmjöl

Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning. Det benämns 0/2 till 0/8 där beteckningen avser minsta och största kornstorleken i millimeter. Används vid fogning av marksten och plattor. Justeringar, jordförbättring med mera. Kontakta någon av våra krossanläggningar för kostnadsinformation och för att köpa stenmjöl.

Köp Stenmjöl vid någon av Svevias krossanläggningar

Köp stenmjöl via någon av våra krossanläggningar

Användningsområden för stenmjöl

Stenmjöl är det finaste materialet som bildas vid krossning. Då stenmjöl har en väldigt fin struktur skapar det en hård yta. Stenmjöl kan bland annat användas vid plattsättning, som fyllning runt rör och ledningar och som ett lager ovanpå uppfarter etc. Exempel på vanliga storlekar av stenmjöl är:

Stenmjöl 0/2

De finaste storleken 0-2 stenmjöl används till fogning till plattor. Används även till kringfyllnad för skydd runt rör och ledningar.

Stenmjöl 0/4

Används med fördel till underlag vid marksten och plattsättning, hårdgöring eller justering av gångvägar, planer, körbanor, fotbollsplaner.

Stenmjöl 0/8

Stenmjöl 0/8 används med fördel till underlag vid marksten och plattsättning. Hårdgöring eller justering av gångvägar, planer, körbanor, fotbollsplaner. Kan även användas vid halkbekämpning

Kontakta oss

Vi finns nära dig i hela landet!

Svevias växel:
08-404 10 00Köp makadam av Svevia

Makadam kan användas i bärlager, förstärkningslager, dränering, kapillärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor. Makadam går att få i många färger vilka beror på vilken bergart det är som i sin tur beror på var det är brutet.

Köp sand av Svevia

Sand är ett finkornigt material som bland annat finns naturligt i våra rullstensåsar. Sand är ett viktigt material som bland används då någonting ska byggas, gjutas eller läggas under en annan beläggning.

Köp bergkross av Svevia

Bergkross finns i en mängd olika storlekar och går under många olika namn beroende på användningsområde. Bergkross kan bland annat användas för underhållsgrusning av vägar, planer och parkeringsplatser.