Sand

Sand är ett finkornigt material som bland annat finns naturligt i våra rullstensåsar. Sand är ett viktigt material som ibland används då någonting ska byggas, gjutas eller läggas under en annan beläggning.

Var kan jag köpa sand någonstans?

Naturgrus- och sandprodukter erbjuds idag vid tre av Svevias krossanläggningar. Kilanda i Ale , Kvarn i Motala samt vid Svevias krossanläggning i Finja, Hässleholm. Kontakta gärna din närmsta krossanläggning för rådgivning och förslag kring alternativa krossprodukter.

Köp sand - för plattläggning, vid blandning av murbruk eller till sandlådan

Användningsområden som halkbekämpning har tidigare varit vanlig men har under senare år till stor del ersatts med fina makadamfraktioner som 2/4 och 4/8. Liksom övriga naturgrusprodukter bör sand om möjligt enbart användas där produkter av bergkross inte är användbara.

Sand kan bland annat användas för plattläggning, vid blandning av murbruk, eller till sandlådan. Exempel på olika typer av sand är:

Leksand - sand till sandlåda

Leksand benämns ofta även som sandlådesand. Denna typ av sand lämpar sig väl till sandlådor.

Gungsand

Gungsand har dämpande egenskaper och används vanligtvis under gungor och olika typer av klätterställningar.

Putssand

Putssand lämpar sig exempelvis vid putsning av fasader och andra typer av ytbeläggningar.

Kontakta oss

Vi finns nära dig i hela landet!

Svevias växel:
08-404 10 00Köp makadam av Svevia

Makadam kan användas i bärlager, förstärkningslager, dränering, kapillärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor. Makadam går att få i många färger vilka beror på vilken bergart det är som i sin tur beror på var det är brutet.

Köp bergkross av Svevia

Bergkross finns i en mängd olika storlekar och går under många olika namn beroende på användningsområde. Bergkross kan bland annat användas för underhållsgrusning av vägar, planer och parkeringsplatser.

Köp stenmjöl av Svevia

Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning. Stenmjöl används vid fogning av marksten och plattor, justeringar, jordförbättring med mera.