Makadam

Kontakta någon av våra krossanläggningar för rådgivning och information kring pris för makadam.

Makadam | köp makadam vid någon av Svevias krossanläggningar

Köp makadam via någon av våra krossanläggningar

Vad är makadam?

Makadam är produkter där det finaste materialet frånskilts. Dessa produkter benämns mellan vilka fraktioner huvuddelen av materialet finns representerad. Vanligt förekommande storlekar på makadam är 2/4, 4/8, 8/16, 16/32 och 32/64.

Vad används makadam till?

Makadam kan användas i bärlager, förstärkningslager, dränering, kapillärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor. Makadam går att få i många färger vilka beror på vilken bergart det är som i sin tur beror på var det är brutet. Makadam kan fås i flera olika storlekar och fraktioner.

Köp makadam i olika storlekar och fraktioner:

 • Makadam 2/4
  Makadam 2/4 är dränerande, kan användas vid halkbekämpning. Är mindre känslig mot frost och tjäle på grund av bristen av finmaterial.
 • Makadam 4/8
  Makadam 4/8 är dränerande, kan användas vid halkbekämpning, grusgångar, husgrunder, garageuppfarter. Är mindre känslig mot frost och tjäle på grund av bristen av finmaterial.
 • Makadam 8/16
  Makadam 8/16 är dränerande. Används exempelvis till platta på mark, dränering och garageinfarter.
 • Makadam 16/32
  Makadam 16/32 är dränerande. Används exempelvis till platta på mark och även till täckdikning.
 • Makadam 32/64
  Makadam 32/64 kallas även Järnvägsmakadam och används till järnvägar, erosionsskydd vid exempelvis brunnar för vattenavrinning.

Kontakta oss

Vi finns nära dig i hela landet!

Svevias växel:
08-404 10 00Köp sand av Svevia

Sand är ett finkornigt material som bland annat finns naturligt i våra rullstensåsar. Sand är ett viktigt material som bland används då någonting ska byggas, gjutas eller läggas under en annan beläggning.

Köp bergkross av Svevia

Bergkross finns i en mängd olika storlekar och går under många olika namn beroende på användningsområde. Bergkross kan bland annat användas för underhållsgrusning av vägar, planer och parkeringsplatser.

Köp stenmjöl av Svevia

Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning. Stenmjöl används vid fogning av marksten och plattor, justeringar, jordförbättring med mera.