Köp grus i Mellerud

I Mellerud, cirka tre mil norr om Vänersborg hittar du Svevias krossanläggning Gatan. Här kan du köpa olika typer av bergkross, makadam och andra ballast-produkter. Alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå, och vi kan även erbjuda undersökning av återvunnet material. Besök Gatans bergtäkt direkt, eller ta kontakt via uppgifterna nedan.

Grus i Mellerud köper du enkelt och smidigt i Svevia's krossanläggning. Hitta dina grus- och ballastprodukter i vårt sortiment eller kontakta oss direkt.

Kontaka Gatan krossanläggning, Mellerud


Besöksadress:

Ör Eriksbyn 6
464 92 Mellerud

Order/försäljning:

Elin Persson
010-458 11 13
elin.persson@svevia.se

Platschef:

Bo Persson
072-223 68 70
bo.persson@svevia.se

Öppettider:

Måndag - fredag 07.00-18.00
Kontakta platschef för utlastning

 

Våra ballastprodukter

  • Stenmjöl 0/2
  • Stenmjöl 0/4
  • Bergkross 0/16
  • Bergkross 0/32
  • Bergkross 0/63
  • Bergkross 0/90
  • Bergkross 0/150
  • Makadam 8/16
  • Makadam 16/25
  • Makadam 16/32

För prisuppgifter, beställning med leverans och dagsaktuellt sortiment samt gällande regler vid avlämnande av massor kontakta platschefen.

Adress

Ör Eriksbyn 6
464 92 Mellerud

Här hittar du Svevias krossanläggningar

Vi finns i hela landet

Kontakta någon av våra krossanläggningar för att hämta grus, kross och ballastprodukter. Vi har anläggningar i hela landet – från norr till söder.

Vårt sortiment - Bergkross, naturgrus, sand, morän, fyllnadsmaterial och återvunnen asfalt

Ett brett sortiment

Vid Svevias ballastanläggningar hittar du alla de krossprodukter du behöver för exempelvis vägbyggen, dränering, grundläggning, järnvägskonstruktioner och betong- och asfalttillverkning.

Vi finns över hela landet

Via våra fasta och mobila asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Två toppmoderna verk runt Stockholm och ett i Västerbotten bäddar för lägre utsläpp av koldioxid.

Vi labbar med berget

Vid våra laboratorier testar vi all ballast som lämnar våra krossanläggningar

Runt om i landet har vi egna laboratorier som testar alla krossprodukter som lämnar våra täkter. Vi ger klara besked om de tekniska egenskaperna hos varje produkt.