Köp grus i Karlsborg

Vid Forsvik krossanläggning strax utanför Karlsborg säljer vi närproducerad ballast. Hos oss köper du ballast av högsta kvalitet och du vet alltid vad du får på flaket. Alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. Vi kan även undersöka också återvunnet material – allt för ett hållbarare kretslopp. Besök krossanläggningen direkt eller ta kontakt med oss via uppgifterna nedan.

Grus i Karlsborg köper du enkelt och smidigt i Svevia's krossanläggning. Hitta dina grus- och ballastprodukter i vårt sortiment eller kontakta oss direkt.

Kontakta Forsvik krossanläggning, Karlsborg


Platschef:

Försäljning/leverans
Christian Jacobsson
070-219 14 64 
christian.jacobsson@svevia.se


Vågkontor:

Eva Borglund
010-458 15 87
eva.borglund@svevia.se

Lastmaskinist
070-330 84 84


Öppettider:

Måndag - fredag 07.00-17.00
För utlastning kontakta lastmaskinist


Våra ballastprodukter

 • Stenmjöl 0/2
 • Stenmjöl 0/4
 • Stenmjöl 0/8
 • Bergkross 0/16
 • Bergkross 0/32
 • Bergkross 0/63
 • Bergkross 0/90
 • Bergkross 0/150
 • Makadam 2/4
 • Makadam 4/8
 • Makadam 8/16
 • Makadam 16/22
 • Makadam 16/32
 • Makadam 100/300
 • Harpad jord

För prisuppgifter, beställning med leverans och dagsaktuellt sortiment samt gällande regler vid avlämnande av massor kontakta platschefen.

Adress

Forsvik Linegrinden 1
546 93 Undenäs

Här hittar du Svevias krossanläggningar

Vi finns i hela landet

Kontakta någon av våra krossanläggningar för att hämta grus, kross och ballastprodukter. Vi har anläggningar i hela landet – från norr till söder.

Vi labbar med berget

Vid våra laboratorier testar vi all ballast som lämnar våra krossanläggningar

Runt om i landet har vi egna laboratorier som testar alla krossprodukter som lämnar våra täkter. Vi ger klara besked om de tekniska egenskaperna hos varje produkt.

Vårt sortiment - Bergkross, naturgrus, sand, morän, fyllnadsmaterial och återvunnen asfalt

Ett brett sortiment

Vid Svevias krossanläggningar finns ett brett sortiment av grus och- krossprodukter anpassade för ditt specifika ändamål. Läs mer om vilka produkter vi erbjuder.

Vi finns över hela landet

Via våra fasta och mobila asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Två toppmoderna verk runt Stockholm och ett i Västerbotten bäddar för lägre utsläpp av koldioxid.