Härseby - Motala

Vi säljer närproducerad ballast. Och du vet alltid vad du får på flaket. Alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. Vi undersöker också återvunnet material – allt för ett hållbarare kretslopp.

Kontakta Härseby krossanläggning, Motala


Besöksadress:

Härseby bergtäkt
Björka 254
591 96, Motala

Vågkontor/beställning för avhämtning:

010-458-15 85
klinga@svevia.se

Platschef:

Mattias Petersson
010-458 15 84
mattias.petersson@svevia.se

Öppettider:

Måndag - fredag 06.30 - 15.30

Avvikande öppettider:
18 juni 06.30 - 13.00
Vecka 28-30 Stängt 


Ballastprodukter Harseby krossanläggning:

 • Stenmjöl 0/2
 • Stenmjöl 0/4
 • Stenmjöl 0/8
 • Makadam 4/8
 • Makadam 8/16
 • Makadam 16/32
 • Makadam 32/63
 • Bergkross 0/16
 • Bergkross 0/32
 • Bergkross 0/63
 • Bergkross 0/90
 • Bergkross 0/150
 • Mottagning schaktmassor
 • Mottagning asfalt
 • Makadam 100/150
 • Makadam 2/5

För prisuppgifter och dagsaktuellt sortiment kontakta platschefen/vågkontoret.

Besöksadress Härseby krossanläggning

Björka 254
591 96, Motala

Asfaltera mera

Vi hjälper dig med beläggning och asfaltering

Att asfaltera är en hel vetenskap. Berätta vad du vill göra så ser vi till att din yta byggs upp på rätt sätt. Och när det behövs analyserar våra labb asfalten – på molekylnivå.

Vi finns över hela landet

Via våra fasta och mobila asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Två toppmoderna verk runt Stockholm och ett i Västerbotten bäddar för lägre utsläpp av koldioxid.

Vi labbar med berget

Vid våra laboratorier testar vi all ballast som lämnar våra krossanläggningar

Runt om i landet har vi egna laboratorier som testar alla krossprodukter som lämnar våra täkter. Vi ger klara besked om de tekniska egenskaperna hos varje produkt.