Grus i Växjö

Strax norr om Växjö hittar du Berg krossanläggning. Här kan du köpa stenmjöl, makadam och annan ballast av högsta kvalitet. Du vet alltid var du får på flaket vid anläggningen i Växjö - alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. Vi kan även undersöka återvunnet material – allt för ett hållbarare kretslopp. Besök krossanläggningen, eller ta kontakt med ansvarig platschef för att göra en beställning!

Köp stenmjöl, makadam och bergkross vid Klinga krossanläggning, Växjö

Köp grus Växjö - Berg KrossanläggningVågkontor/beställning:

0451-70 05 00
finja@svevia.se


Öppettider:

För öppettider och utlastning, kontakta
platschef.

Våra ballastprodukter:

  • Stenmjöl 0/2
  • Stenmjöl 0/4
  • Bergkross 0/16
  • Bergkross 0/150
  • Makadam 2/4
  • Makadam 4/8
  • Makadam 8/11
  • Makadam 11/16
  • Makadam 16/22

Vill du beställa grus vid krossanläggningen i Växjö eller vill ha mer information kring dagsaktuellt sortiment kontakta platschefen/vågkontoret.

Besöksadress

Berg bergtäkt
360, 30 Lammhult

Prislista Berg krossanläggning

Här hittar du Svevias krossanläggningar

Vi finns i hela landet

Kontakta någon av våra krossanläggningar för att hämta grus, kross och ballastprodukter. Vi har anläggningar i hela landet – från norr till söder.

Vi finns över hela landet

Via våra fasta och mobila asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Två toppmoderna verk runt Stockholm och ett i Västerbotten bäddar för lägre utsläpp av koldioxid.

Vårt sortiment - Bergkross, naturgrus, sand, morän, fyllnadsmaterial och återvunnen asfalt

Ett brett sortiment

Vid Svevias ballastanläggningar hittar du alla de krossprodukter du behöver för exempelvis vägbyggen, dränering, grundläggning, järnvägskonstruktioner och betong- och asfalttillverkning.

Vi labbar med berget

Vid våra laboratorier testar vi all ballast som lämnar våra krossanläggningar

Runt om i landet har vi egna laboratorier som testar alla krossprodukter som lämnar våra täkter. Vi ger klara besked om de tekniska egenskaperna hos varje produkt.