Grus i Umeå

I Hössjö cirka två mil väster om Umeå hittar du Svevias krossanläggning. Vi erbjuder ett brett sortiment av grus och ballast. Här kan du hämta stenmjöl, makadam och bergkross i olika storlekar och dimensioner. Alla produkter är väl testade och CE-märkta. Vi kan även erbjuda återvinning av återvunnet material.

Hämta grus Svevias krossanläggning i Hössjö, Umeå

Vill du köpa grus i Umeå, Hössjö?

 

Kontakt:

Rickard Eliasson
Telefon: 072-501 26 96

Sortiment:

  • Stenmjöl 0/4
  • Bergkross 0/16
  • Bergkross 0/32
  • Bergkross 0/90
  • Bergkross 0/150
  • Makadam 2/5
  • Makadam 4/8
  • Makadam 8/16
  • Asfaltkross 0/16

Är du intresserad av att köpa grus i Umeå eller vil ha information om dagsaktuellt sortiment samt gällande regler vid avlämnande av massor kontakta platschefen.

Här hittar du Svevias krossanläggningar

Vi finns i hela landet

Kontakta någon av våra krossanläggningar för att hämta grus, kross och ballastprodukter. Vi har anläggningar i hela landet – från norr till söder.

Vårt sortiment - Bergkross, naturgrus, sand, morän, fyllnadsmaterial och återvunnen asfalt

Ett brett sortiment

Vid Svevias ballastanläggningar hittar du alla de krossprodukter du behöver för exempelvis vägbyggen, dränering, grundläggning, järnvägskonstruktioner och betong- och asfalttillverkning.

Vi labbar med berget

Vid våra laboratorier testar vi all ballast som lämnar våra krossanläggningar

Runt om i landet har vi egna laboratorier som testar alla krossprodukter som lämnar våra täkter. Vi ger klara besked om de tekniska egenskaperna hos varje produkt.

Asfaltera mera

Vi hjälper dig med beläggning och asfaltering

Att asfaltera är en hel vetenskap. Berätta vad du vill göra så ser vi till att din yta byggs upp på rätt sätt. Och när det behövs analyserar våra labb asfalten – på molekylnivå.