Grus i Luleå

Köp ditt grus i Luleå vid Ersnäs krossanläggning. Här kan du bland annat köpa makadam, stenmjöl och bergkross, allt anpassat utifrån dina behov. Allt du får på flaket är närproducerat, testat och CE-märkt på lokal nivå. Vi undersöker också återvunnet material – allt för ett hållbarare kretslopp. Besök krossanläggningen idag, eller ta kontakt med platschefen för att beställa och hämta ditt grus.

Köp grus i Luleå - Ersnäs krossanläggning

 

Kontakt:

Platschef, Therese Johansson
076 - 771 53 82
therese.johansson@svevia.se

Vill du köpa grus eller krossprodukter från anläggningen i Luleå eller vill veta mer om dagsaktuellt sortiment samt gällande regler vid avlämnande av massor, kontakta platschefen.

Här hittar du Svevias krossanläggningar

Vi finns i hela landet

Kontakta någon av våra krossanläggningar för att hämta grus, kross och ballastprodukter. Vi har anläggningar i hela landet – från norr till söder.

Asfaltera mera

Vi hjälper dig med beläggning och asfaltering

Att asfaltera är en hel vetenskap. Berätta vad du vill göra så ser vi till att din yta byggs upp på rätt sätt. Och när det behövs analyserar våra labb asfalten – på molekylnivå.

Vårt sortiment - Bergkross, naturgrus, sand, morän, fyllnadsmaterial och återvunnen asfalt

Ett brett sortiment

Vid Svevias ballastanläggningar hittar du alla de krossprodukter du behöver för exempelvis vägbyggen, dränering, grundläggning, järnvägskonstruktioner och betong- och asfalttillverkning.

Vi labbar med berget

Vid våra laboratorier testar vi all ballast som lämnar våra krossanläggningar

Runt om i landet har vi egna laboratorier som testar alla krossprodukter som lämnar våra täkter. Vi ger klara besked om de tekniska egenskaperna hos varje produkt.