Anläggningar norr

Det är sällan långt till Svevias ballastanlägningar. Vi säljer grus- och krossprodukter över hela landet. Ofta tar vi även emot schaktmassor och asfalt för återvinning. Kolla med din lokala anläggning vad som gäller.

Här hittar du Svevias krossanläggningar

Vi finns i hela landet

Kontakta någon av våra krossanläggningar för att hämta grus, kross och ballastprodukter. Vi har anläggningar i hela landet – från norr till söder.

Vi labbar med berget

Vid våra laboratorier testar vi all ballast som lämnar våra krossanläggningar

Runt om i landet har vi egna laboratorier som testar alla krossprodukter som lämnar våra täkter. Vi ger klara besked om de tekniska egenskaperna hos varje produkt.

Vårt sortiment - Bergkross, naturgrus, sand, morän, fyllnadsmaterial och återvunnen asfalt

Ett brett sortiment

Vid Svevias krossanläggningar finns ett brett sortiment av grus och- krossprodukter anpassade för ditt specifika ändamål. Läs mer om vad vi erbjuder.