Läggesta - Mariefred

Vi säljer närproducerad ballast. Och du vet alltid vad du får på flaket. Alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. Vi undersöker också återvunnet material – allt för ett hållbarare kretslopp.

Besöksadress:

Läggesta bergtäkt
647 92, Mariefred

 

Utlastning:

Mikael Eklund
070-687 50 08 

 

Platschef:

Thomas Eklund
070-687 52 61
thomas.eklund@svevia.se

 

Öppettider:

Måndag - torsdag 07.00 - 16.00
Fredag 07.00 - 13 .00 

 

Sortiment:

 • Stenmjöl 0/4
 • Stenmjöl 0/8
 • Bergkross 0/16
 • Bergkross 0/32
 • Bergkross 0/63
 • Bergkross 0/90
 • Bergkross 0/150
 • Makadam 4/8
 • Makadam 8/11
 • Makadam 8/16
 • Makadam 11/16
 • Makadam 16/22
 • Makadam 16/32

För prisuppgifter, beställning med
leverans och dagsaktuellt sortiment
samt gällande regler vid avlämnande
av massor kontakta platschefen.

Kontakta oss

Hitta till oss

Våra ballastanläggningar

Via Svevia kan du köpa grus och kross direkt från någon av våra täkter. Du hittar oss över hela landet