Våra krossanläggningar

Svevia har krossanläggningar över hela landet. Här kan du hämta grus och ballast från vårt breda sortiment av krossproduklter. Sortiment, öppettider och kontaktuppgifter till din närmsta krossanläggning hittar du i kartan längre ned på sidan.

Här finns Svevias krossanläggningar
Krossanläggningar norr

Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland.

Krossanläggningar mitt

Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gävleborg, Örebro, Västmanland, Dalarna

Krossanläggningar syd

Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Skåne

Krossanläggningar väst

Västra Götaland

 

Hämta grus själv på våra krossanläggningar

Vår ambition är att finnas i närheten där du finns. Allt för att kunna ge så bra service som möjligt och minimera långa och miljöbelastande transporter. I grund och botten är grus- och krossförsäljning alltid en lokal affär. Som regel hämtas leveransen av grus av lokala åkerier men på vissa av våra krossanläggningar finns det möjlighet att hämta själv. Hör av dig till oss så berättar vi vilka företag som vi samarbetar med på din ort.

Vi labbar med berget

Vid våra laboratorier testar vi all ballast som lämnar våra krossanläggningar

Runt om i landet har vi egna laboratorier som testar alla krossprodukter som lämnar våra täkter. Vi ger klara besked om de tekniska egenskaperna hos varje produkt.

Asfaltera mera

Vi hjälper dig med beläggning och asfaltering

Att asfaltera är en hel vetenskap. Berätta vad du vill göra så ser vi till att din yta byggs upp på rätt sätt. Och när det behövs analyserar våra labb asfalten – på molekylnivå.

Grus och kross Svevia

Allt du behöver i grunden

Vi har ballasten du behöver för vägbyggen, dränering, grundläggning, järnvägskonstruktioner, betong- och asfalttillverkning.