Vi ger dig en närproducerad stenkänsla. Bergsäkert.

Beställ grus och kross från en av
våra 100 krossanläggningar.

Leta fram din närmsta krossanläggning via kartan eller kontakta din lokala krossanläggning via formuläret längre ned på sidan.

 


Kontaktformulär - kontakta din lokala krossanläggning


(Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland)

(Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gävleborg, Örebro, Västmanland, Dalarna)

(Västra Götaland)

(Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Skåne)

Några av våra 100 krossanläggningar

Svevia har krossanläggningar över hela landet. Här kan du hämta grus och ballast från vårt breda sortiment av krossprodukter. Här nedan hittar du information om sortiment, öppettider och kontaktuppgifter för några av våra största täkter.


Kronoberg, Blekinge, Skåne


Hässleholm, Finja

Växjö, Berg

Hämta grus själv på våra krossanläggningar

Vår ambition är att finnas i närheten där du finns. Allt för att kunna ge så bra service som möjligt och minimera långa och miljöbelastande transporter. I grund och botten är grus- och krossförsäljning alltid en lokal affär. Som regel hämtas leveransen av grus av lokala åkerier men på vissa av våra krossanläggningar finns det möjlighet att hämta själv. Hör av dig till oss så berättar vi vilka företag som vi samarbetar med på din ort.

Köp makadam av Svevia

Makadam kan användas i bärlager, förstärkningslager, dränering, kapillärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor. Makadam går att få i många färger vilka beror på vilken bergart det är som i sin tur beror på var det är brutet.

Köp bergkross av Svevia

Bergkross finns i en mängd olika storlekar och går under många olika namn beroende på användningsområde. Bergkross kan bland annat användas för underhållsgrusning av vägar, planer och parkeringsplatser.

Köp stenmjöl av Svevia

Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning. Stenmjöl används vid fogning av marksten och plattor, justeringar, jordförbättring med mera.