Bergkross

Bergkross finns i en mängd olika storlekar och går under många olika namn beroende på användningsområde. Vanlig fraktionsindelning är 0/16, 0/32, 0/65, 0/90 och 0/150. Bergkross kan bland annat användas för underhållsgrusning av vägar, planer och parkeringsplatser. Kontakta någon av våra krossanläggningar för rådgivning och information kring kostnad för bergkross.

Bergkross | Köp bergkross vid någon av Svevias krossanläggningar

Köp bergkross via någon av våra krossanläggningar

Olika typer av bergkross

Bergkross består av krossat berg vilken är den vanligast förekommande typen av stenmaterial som används vid byggande och anläggningsverksamhet. Gemensamt för dessa produkter är att materialet blir kantiga efter krossning. Detta medverkar till att de blir stabila vid packning. Vi delar in bergkross i tre huvudgrupper: Stenmjöl, samkross och makadam.

Stenmjöl:

Är det finaste materialet som tas fram vid krossning. Det benämns 0/2 till 0/8 där beteckningen avser minsta och största kornstorleken i millimeter.

Läs mer om stenmjöl här.

Samkross:

Samkross består av grövre fraktioner där även de minsta fraktionerna finns med. Exempel på vanliga fraktioner är:

 • Samkross 0/16
  Används med fördel för underhållsgrusning av vägar, planer och parkeringsplatser. Fungerar bra som slitlager.

 • Samkross 0/32
  Används som bärlager till bland annat vägar, uppställningsplaner och parkeringsplatser.

 • Samkross 0/63
  Är ett förstärkningslager som används för att göra en stabil grund tillsammans med bärlager och slitlager. Används till vägar, planer och parkeringsplatser etc.

 • Samkross 0/90
  Är ett förstärkningslager som används för att göra en stabil grund tillsammans med bärlager och slitlager. Används till vägar, planer och parkeringsplatser etc.

 • Samkross 0/150
  Är ett förstärkningslager som används till vägar, planer parkeringsplatser.

Makadam:

Makadam är produkter där det finaste materialet frånskilts. Dessa produkter benämns mellan vilka fraktioner huvuddelen av materialet finns representerad. Vanligt förekommande fraktioner är 4/8, 8/11, 8/16 och 11/16.

Läs mer om Makadam här.

Kontakta oss

Vi finns nära dig i hela landet!

Svevias växel:
08-404 10 00Köp makadam av Svevia

Makadam kan användas i bärlager, förstärkningslager, dränering, kapillärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor. Makadam går att få i många färger vilka beror på vilken bergart det är som i sin tur beror på var det är brutet.

Köp sand av Svevia

Sand är ett finkornigt material som bland annat finns naturligt i våra rullstensåsar. Sand är ett viktigt material som bland används då någonting ska byggas, gjutas eller läggas under en annan beläggning.

Köp stenmjöl av Svevia

Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning. Stenmjöl används vid fogning av marksten och plattor, justeringar, jordförbättring med mera.