Spont

Slagen spont, Berlinerspont eller Borrad tätspont - på Svevia har vi stor erfarenhet av att utföra olika typer av spontning.

Svevia är specialister på spontning

Med fokus på säkerheten

Genom kontinuerlig samplanering med beställare och sidoentreprenörer säkertställer vi att riskerna minimeras när vi utför spontningsarbeten.
Vår ambition är att vara ledande i arbetet med att utveckla branschen i en säker riktning.

Vad är spontning?

Spontning utförs vanligtvis för att hålla ”jordmassor” på plats då du av utrymmesskäl eller annan orsak inte kan arbeta med slänter. Svevia erbjuder flera olika typer av spontlösningar, anpassat utifrån dina behov.

Olika typer av spontning

 
Slagen spont

Vi utför både permanenta och temporära sponter och driver dessa med Movax, frihängande vibrohejare eller slagningsutrustning. Sponter utförs vanligtvis med stålplankor som dimensioneras efter behov. Vi hyr även ut stålspont, läs mer om det här

Berlinerspont

Då det är block, byggrester eller andra hinder i backen som gör att vi ej kan slå konventionell spont kan Berlinerspont vara ett alternativ. Vi genomför slagning av balk eller borrning av stålrör. Utfackning utförs med trä eller plåt med hjälp av erfarna smeder.

Borrad tätspont

Detta är en relativt ny metod där krav på vattentäthet eller estetik föreligger. Vi har god erfarenhet av denna metod där stålrörspålar med påsvetsade spontlås bildar en kontinuerlig pålvägg med hög beständighet.

 

Har du frågor?

Kontakta:

Jan Axelsson
Arbetschef, grundläggning
070-566 60 61
jan.axelsson@svevia.se

Svevias arbete med Haparandabanan

Trångt och trafikerat när tvärbanan förlängs

Med 700 meter ny spårväg kommer Sickla Udde att bli en ny knutpunkt för lokaltrafiken vilket ska underlätta Stockholms expansion österut.

Svevia hyr ut spont och balk

Kontakta oss för beställning

Svevia erbjuder uthyrning av spont och balk i Göteborg- och Stockholmsområdet.

Svevia hyr ut spont och balk

Ett resultat du kan lita på

Vi utför alla typer av förankringar - läs mer om vad vi kan erbjuda.