Pålning

Svevia erbjuder säkra pålningsarbeten med hög kvalitet, med pålar i stål, betong och trä.

Svevia är specialister på pålningsarbeten

Säker pålning med hög kvalitet

Vi har marknadens bästa kranbesättningar och maskiner, och arbetar enbart med certifierade materialleverantörer.
Välj oss för ett gott slutresultat, hög kvalitet och ett säkert genomförande i era pålningarbeten.

Pålningsarbete med stål, betong och trä

Vi har resurser för att utföra alla typer av pålningsarbeten med pålar i stål, betong och trä.

Betongpålar

Betongpålning är en konventionell och kostnadseffektiv metod som alltjämt ställer höga krav på en kunnig kranbesättning och rätt maskinpark. Betongpålning förutsätter dessutom en välplanerad transportlogistik som kan hantera stora volymer av pålar i rätt tid. Detta har vi på Svevia kompetens och resurser för.

Stålpålar

Vi har lång erfarenhet av olika typer av stålpålning. Vi erbjuder bland annat:

Stålkärnepålar

Stålkärnepålar är vår paradgren och något vi på Svevia är stolta över att kunna erbjuda våra kunder. Vi genomför hela processen med borrning, montage och provdragningar. Stålkärnepålar är kostnadsintensivt men klarar stora laster i både tryck och drag. Arbete med stålkärnepålar innefattar ofta precisionsjobb med omfattande tilläggskontroller. Inom detta område har Svevia mångårig erfarenhet av utförandekontroll.

Slagna stålpålar

Vi slår stålpålar i en mängd olika dimensioner, från mikropålar till ”grova” rör. Stålpålarna slås ned med hjälp av en pålkran eller en grävmaskinsmonterad hydraulhammare. Vi hjälper till med att bedöma pålbarhet och dimensionering, allt för att optimera grundläggningsarbetet efter era behov.

Borrade stålrörspålar

Vi genomför även borrning av stålpålar. Liksom för de slagna stålpålarna kan vi hantera flera olika dimensioner. Borrade pålar är mycket flexibla och passar för de flesta behov. Metoden har en relativt låg påverkan på omgivningen och avger endast minimalt med vibrationer.

Kostnadsförslag och rådgivning kring pålning

Har du frågor kring kostnad för pålningsarbeten eller behöver rådgivning, kontakta:

Jan Axelsson
Arbetschef, grundläggning
070-566 60 61
jan.axelsson@svevia.se

Svevia hyr ut spont och balk

Ett resultat du kan lita på

Vi utför alla typer av förankringar - läs mer om vad vi kan erbjuda.

Svevia utför spontningsarbeten.

Spontlösningar för dina behov

Slagen spont, Berlinerspont eller Borrad tätspont - på Svevia har vi stor erfarenhet av att utföra olika typer av spontlösningar.

Svevias arbete med Haparandabanan

Trångt och trafikerat när tvärbanan förlängs

Med 700 meter ny spårväg kommer Sickla Udde att bli en ny knutpunkt för lokaltrafiken vilket ska underlätta Stockholms expansion österut.