Kvalitet och geoteknik

Svevia har gedigen erfarenhet av att planera och utföra grundläggningsarbeten med hög kvalitet.

Svevia genomför grundläggningsarbeten med hög kvalitet.

Det är vår övertygelse att den största besparingen, såväl ekonomiskt som miljömässigt, görs genom att välja rätt lösning från början.

Välj rätt lösning från början

Genom att vi, med vårt perspektiv som utförare, kan involveras så tidigt som möjligt i processen finns det stora möjligheter för oss att tillsammans skapa en så bra slutgiltig lösning som möjligt. En lösning som är bra, såväl ur ett kostnadsperspektiv som ett utförandeperspektiv.

Projektering och dimensionering

Vi kan själva eller genom vårt breda kontaktnät av geoteknisk expertis ta fram konstruktionslösningar till ert projekt. Vi kan bidra i ett tidigt skede med idéer och kostnadsuppskattningar, eller med kompletta arbetshandingar när ni kommit längre i byggskedet.

Kontroller och provning

Vi har gedigen kunskap och erfarenhet av alla nödvändiga kontroller och tester som utförs inom grundläggningsverksamhet.

För samtliga kontroller inom svets och smide har vi en egen IWS International Welding. För kontroller av pålar, exempelvis för att verifiera geoteknisk bärförmåga, anlitar vi externa företag som utför mätningar. Vi genomför även rakhetsmätning enligt föreskriven omfattning.

Har du frågor?

Kontakta:

Jan Axelsson
Arbetschef, grundläggning
070-566 60 61
jan.axelsson@svevia.se

Dubbelspår i Gamla Uppsala, Svevia, Järnvägar. Foto: Maria Rosenlöf

Ett utmanande projekt i tät bebyggelse

2013-2017 anläggs dubbelspår genom Gamla Uppsala - ett av Svevias största projekt någonsin.

Svevia utför spontningsarbeten.

Spontlösningar för dina behov

Slagen spont, Berlinerspont eller Borrad tätspont - på Svevia har vi stor erfarenhet av att utföra olika typer av spontlösningar.

Svevia hyr ut spont och balk

Kontakta oss för beställning

Spont- och balkuthyrning

Svevia erbjuder uthyrning av spont och balk i Göteborg- och Stockholmsområdet.

Vill du veta mer? Kontakta oss.