Hammarband och förankrade stag


Hammarband och förankrade stag - svevia

Hammarband och förankrade stag

I flertalet av våra projekt genomför vi hammarband av stålbalk. Ur både kvalitets- och säkerhetssynpunkt är det centralt att de utförarande smederna har god kännedom och kompetens om arbetet som ska utföras.

Våra erfarna anläggningssmeder på Svevia har certifikat för olika typer av svetsarbeten och vi har även svetskontrollant (IWS) internt.

Vi utför alla typer av förankringar – liggande, i foderrör (linor, Gewi/GWS) eller självborrande typ MAI. Stagen kan utföras som lin- eller stångförankring och injekteras i jord eller berg och spänns därefter upp till erforderlig kraft. Våra stagmontörer levererar alltid ett resultat som du som kund kan lita på.

Har du frågor?

Kontakta:

Jan Axelsson
Arbetschef, grundläggning
070-566 60 61
jan.axelsson@svevia.se

Svevia anlägger hamn och kaj. Bild från Värtahamnen, Stockholm.

Vi lägger grunden för hamn och kaj

Vi på Svevia har bred erfarenhet av att utföra projekt i marin miljö som innehåller spontnings- och pålningsarbeten.

Svevia utför spontningsarbeten.

Spontlösningar för dina behov

Slagen spont, Berlinerspont eller Borrad tätspont - på Svevia har vi stor erfarenhet av att utföra olika typer av spontlösningar.

Dubbelspår i Gamla Uppsala, Svevia, Järnvägar. Foto: Maria Rosenlöf

Ett utmanande projekt i tät bebyggelse

2013-2017 anläggs dubbelspår genom Gamla Uppsala - ett av Svevias största projekt någonsin.