Bergförstärkning, sprängning & bergrensning

 

 

Allt inom berg och tunnlar

Bergsprängning
 • Vi utför de flesta typerna av sprängningsarbeten i Väst och Syd, medlem i BEF ( Bergsprängnings Entreprenörernas Förening )
 • Spräckning med snigeldynamit
 • Hydralisk spräckning
 • Strossning av tunnlar
Bergförstärkning
 • Bultning
 • Montering av Bergnät
 • Skälvborrande stag
 • GWS stag
 • Uppspänning
 • Cementinjektering
 • Vattenförlustmätning
 • Betongsprutning
Bergsklättring
 • Borrning med rep
 • Bergskrotning med rep
Järnvägen
 • Bomknackning, skrotning, förstärkning, strossning

 • Har ramavtal med Trafikverket
Vägar
 • Ramavtal med Trafikverket
Tunnlar
 • Järnvägstunnlar
 • VA-tunnlar
 • Vägtunnlar

Sprängning

Vi utför de flesta typer av sprängningsarbeten. Våra borriggar & personal klarar de flesta typer av uppdrag i västra och södra Sverige.

Bergsförstärkning

Bultar gjuts in i block som inte kan eller bör skrotas ned. Bultarna utgörs i regel av armeringsstål i olika längder och dimensioner. I vissa fall krävs förspända bultar. Då fästs bulten i fast berg och spänns sedan upp mot bergsytan.

Skrotning och bergrensning

Skrotning och bergrensning utförs för att minimera risken för nedfallande sten och block vid produktion och drift av bergsansläggningar.

Arbetet utförs på naturliga bergsslänter såväl som sprängda bergsskärningar och tunnlar. Vid nyproduktion kombineras ofta traditionell handhållen skrotning med maskinell bergrensning.

Kontakta oss

Carl Magnusson
Platschef
carl.magnusson@svevia.se
072-715 68 98

Jan-Ove Engström
Platschef
jan-ove.engstrom@svevia.se
070-685 19 85

Max Westling
Arbetsledare
max.westling@svevia.se
070-239 01 83

Göran Rönnblom
Platschef
goran.ronnblom@svevia.se
070-371 23 64

Projektet innefattade bland annat bergförstärkning, skrotning och utförande av bergbult.

Svevia utförde bergförstärkningsåtgärder för att reducera riskerna för bergras längs väg 675 vid Ulvesund, Ljungskile.

Projektet innefattade bland annat bergförstärkning, skrotning och utförande av bergbult.