Anläggning av hamn och kaj

Vi på Svevia har bred erfarenhet av att utföra projekt i marin miljö som innehåller spontnings- och pålningsarbeten.

Svevia anlägger hamn och kaj. Bild från Värtahamnen, Stockholm.

  Vi lägger grunden för hamnar och kajer

Vi gör markarbeten, muddrar, grundlägger och gjuter olika betongkonstruktioner – kajer, krönbalkar och fundament för lastkranar. Vi anlägger också småbåtshamnar och utför anläggningsarbeten i anslutning till sjönära bostadsområden.

Helhetsansvar för er hamnanläggning

Vid nybyggnation eller renovering av hamnar, kajer och andra marina anläggningar ingår i stort sett alltid grundläggningsarbeten. Arbeten i dessa miljöer innebär utförandemässiga utmaningar och inte sällan måste man ta fram en projektunik lösning. Därför blir vi gärna involverade så tidigt som möjligt i processen, för att kunna ta fram den optimala lösningen ur ett kvalitets- och kostnadsperspektiv.

Vi lägger grunden för större hamnar och mindre kajer

Svevia har all den kompetens som krävs för att bygga såväl stora som små hamnanläggningar. större och mindre hamnanläggningar. Vi ser till att tillhörande lyftanordningar, kranräls, traverssystem och uppställningsplatser får en grundläggning som tål upprepad belastning, år efter år.

Vi har även anpassade lösningar för mindre utsatta kajer – småbåtshamnar, pirer, sjöpromenader och större brygganläggningar

Vi lägger grunden under ytan

På Svevia har vi den kunskap och teknik som krävs för att ta projekten från start till mål. Vi gräver, spontar, pålar och gjuter – på land och i vatten. När så krävs går vi ned med dykare och undersöker konstruktioner och befintlig grundläggning

När vi har hela bilden klar för oss kan vi ta fram färdiga konstruktionslösningar – direkt eller via ledande teknikkonsulter.

Vi bygger erosionsskydd

I takt med att fartygen blir allt större ökar erosionen av våra stränder. Utefter farleder och extra utsatta områden bygger vi olika typer av erosionsskydd för att minimera de skador som svallvågor förorsakar.

Har du frågor?

Kontakta:

Jan Axelsson
Arbetschef, grundläggning
070-566 60 61
jan.axelsson@svevia.se

Svevia förstärkte kajen

Svevia utför erosionsskydd i Uddevalla

Svevia fick uppdraget att utföra ett erosionsskydd och att säkra djupet i hamnen.

"Vädret är den största utmaningen"

Svevia reparerar och förstärker Kaj i Köping

Den tidigare hamnen på Vrångö har påverkats hårt av den marina miljön. Svevia fick därför i uppdrag att rusta upp hamnen.

Ny dammkonstruktion

Ökad säkerhet vid Gårda Dämme, Svevia

Dammkonstruktionen var uttjänt och den behövde bytas ut och moderniseras i syfte att skapa en säkrare vattenreglering.

Vill du ha offertförslag? Kontakta oss.