Fullservice för vindkraftsbolag

Hållbar energi byggs bäst av hållbara entreprenörer. Svevia har ett fullserviceerbjudande för dig som både vill optimera ditt vindparksbygge och den löpande driften.

Fullservice för vindkraftsbolag

Partnerskap för lönsam vindkraft

Svevia har utvecklat byggprocesser och arbetsmetoder för bygget och driften av din nästa vindkraftspark – oavsett om du ska resa fem eller hundra verk.

Vi anlägger och driftar kostnadseffektiv vindenergi

Svevia erbjuder lösningar för vindkraftsprojekt – från miljötillstånd och förberedande vägbyggen till uppförande av själva vindkraftverket och leverans av färdig el. Precis som vindkraft är en långsiktig lösning för förnyelsebar energiproduktion ska själva bygget och anläggningsarbetet vila på hållbara principer.

Helhetsansvar genom totalentreprena

Genom att driva projekt som en totalentreprenad tar vi ett helhetsansvar för bygget. Du minskar de kommersiella riskerna, ökar säkerheten och får tillgång till en egen samordnare. Och för oss är den personliga kontakten med projektets olika aktörer viktig. Vi för en kontinuerlig dialog med vindparksägaren, nätägaren och vindkraftverksleverantören om hur uppdraget kan effektiviseras med avseende på tid och resurser. Från att erbjuda projektledning och hjälp med, myndighetskontakter till att föreslå smarta transport- och logistiklösningar för de skrymmande rotorbladen, turbinhusen och pelarna.

Väg och infrastruktur

Svevia har en stor fördel som leverantör av kompletta vindkraftsparker – att vi sedan länge bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur.

Vägar till vindkraftsparker bryts ofta delvis i helt obanad terräng och ställer stora krav på bärighet och framkomlighet för leverans av material och komponenter. Ibland behövs det broar. Vi kan hjälpa dig med allt inom projektering, planering, byggande och drift av infrastruktur, betongfundament och vägar. 

IKN och fiber

Vi erbjuder även konstruktion av elnätet. Det finns stora samordningsvinster att hämta hem genom att planera, projektera och göra kabeldragningar och elnät i samband med arbetet med anslutande vägar.

Det här kan vi göra

 • Behovsanalys
 • Projektledning
 • Geoteknisk rådgivning
 • Dokumentation och myndighetskontakter
 • Vatten- och täkttillståndsansökningar
 • Transport och logistik
 • Trafikanordningsplaner   
 • Vägar
 • Broar
 • Besiktning av befintliga vägar och broar
 • Kompletterande markarbeten
 • Grundläggning
 • Betongkonstruktioner
 • Asfaltering
 • Ballast
 • Fundament
 • Kranplatser
 • Resning och montering av vindkraftverk
 • Ledningsdragning och anslutning av el
 • Montering av stängsel
 • Skyltar

Det här kan vi också göra

 • Drift och underhåll av färdig vindkraftspark

Drift och underhåll av

 • Vägar
 • Broar
 • Betongkonstruktioner

El för 76 000 hushåll

Sörby vindkraftpark

Strax sydost om Järvsö är Svevia med och anlägger en vindkraftpark som kan generera el för motsvarande 76 000 hushåll.

Vattenkraft för en ny tid

Vattenkraft damm Foto Svante Örnberg

Dammar, erosionsskydd och betongkonstruktioner. Vår kunskap väger tungt för vattenkraftsindustrin.

Kraftbyggare – hela vägen

Vindkraft, fjärrvärme och vattenkraft

Vindkraft, fjärrvärme, vattenkraft – vi är med och anlägger den svenska energisektorn. Vi tar helhetsgreppet och levererar mer nytta.

Kontakta oss för offert.