Vattenkraft

Svevia bygger, förstärker och underhåller vattenkraftverk, dammkonstruktioner och anslutande vägar.

Vattenkraft. Foto Svante Örnberg

Utvinn kraften ur vattnet

Komplexa anläggningsprojekt, i svår terräng som kräver tung betong- och grundläggningskompetens. Vi bygger och underhåller Sveriges kraftverk, både över och under ytan. Och vi anlägger vägarna, ända fram till turbinhallarna.

Vattenkraft för en ny tid

Vattenkraftsprojekt är ofta utmanande, komplicerade och många gånger riskfyllda. De ställer stora krav på oss som entreprenör vad gäller erfarenhet och kompetens. Naturkrafter ska tämjas, arbetsplatserna ska göras säkra, betongkonstruktioner och grundläggning stora vattenflöden – även när klimatförändringarna håller på att förändra förutsättningarna i grunden.

Ett nära samarbete

Svevia har sedan länge ett nära samarbete med olika vattenkraftsbolag.  Vi är en av de få företag som under det senaste decenniet anlagt helt nya kraftverk.

Vi bygger dammar, underhåller och gör nya erosionsskydd och ser till att schaktmassor och tippar hanteras på bästa sätt, även i känslig fjällmiljö.

Vi utför komplicerade grundläggnings- och betonggjutningsjobb. Det senare innehåller ofta undervattensgjutningar.

God planering

Eftersom arbetsplatserna inte sällan ligger långt ut i vildmarken planerar vi projekten noggrant med avseende på logistik och arbetskraftsförsörjning. Vi har mobila betonganläggningar samt egna grus- och bergtäkter på 252 platser runt om i landet. Med framförhållning, lokal närvaro, flexibilitet och sunt förnuft gör vi projekten hållbarare.

Det här kan vi göra

 • Damm/betongkonstruktioner
 • Erosionsskydd
 • Betonggjutning
 • Undervattensgjutning
 • Vägarbeten
 • Ramper
 • Broar
 • Markarbeten
 • Asfaltering
 • Schaktning
 • Spontning
 • Sprängning
 • Ballast
 • Fundament
 • Skyltar

Det här kan vi också göra

 • Drift och underhåll av:
  • Anslutande vägar
  • Betongkosntruktioner
  • Damkonsstruktioner
  • Erosionsskydd

Helhetsgrepp för hållbar fjärrvärme

Fjärrvärme

Vi hjälper energibolag, fastighetsägare och industrier att lägga fjärrvärme.

Vindkraft – totalentreprenad

VIndkraft

Vi projekterar, anlägger, reser och underhåller din nästa vindkraftspark – inklusive vägen fram.

El för 76 000 hushåll

Sörby vindkraftpark

Strax sydost om Järvsö är Svevia med och anlägger en vindkraftpark som kan generera el för motsvarande 76 000 hushåll.

Kontakta oss så berättar vi mer.