Fjärrvärme

Vi hjälper energibolag, kommuner, industrier och fastighetsägare att effektivisera arbetet med att anlägga, drifta och underhålla fjärrvärmenät och tillhörande anslutningar.

Kablar för fjärrvärme

Helhetsgrepp för hållbar fjärrvärme

Fjärrvärmenät är en hållbar investering för landets energibolag och processindustrier. Vi ser till att arbetet med att anlägga, underhålla och reparera fjärrvärmenät blir en kostnadseffektiv helhetslösning.

Var streetsmart – låt oss lägga fjärrvärmen

Som en av Sveriges ledande specialister på att bygga och sköta vägar är vi en idealisk partner för energibolag och industrier som har eller är på väg att lägga fjärrvärme. Vi känner gatans konstruktion och vet vad som krävs att minimera störningar utefter vägar och inom industriområden. Vi skapar trafikanordningsplaner, leder om trafik och etablerar arbetsplatser där säkerheten alltid har högsta prioritet – både för oss som arbetar och för trafikanterna.

Tar ett helhetsgrepp

Svevia tar helhetsgreppet och går på djupet med fjärrvärmen – från projektering och utformning av handlingar till genomförande och underhåll av färdigt nät. Vi kan alla arbetsmoment i arbetet: schaktning, läggande av rörgravar, svetsning, muffning, återuppbyggnad av vägkonstruktioner, asfaltering och olika markarbeten. Vi samordnar även arbetet med allt från kulvertleverantörer, plåtslagare till elektriker och sprängare.

När väl rören ligger på plats och värmen flödar kan vi dessutom ta hand om jourverksamhet om akuta fel skulle uppstå.

Ansluter till fastigheter

Genom vår vana att arbeta med privata fastighetsägare kan vi dessutom ta hand om kulvertar till bostadsrättsfastigheter, att uppgradera eller nyanlägga rör.

Överskottsvärme från industrin

Vi tar också anläggnings- och underhållsuppdrag från olika industrier, t.ex. från företag som vill ta hand om överskottsvärme från tillverkningsprocesser i syfte att värma de egna fastigheterna eller skicka den vidare ut i det offentliga nätet.
Det här kan vi göra

 • Behovsanalys
 • Projektledning
 • Geoteknisk rådgivning
 • Dokumentation
 • Transport och logistik
 • Trafikanordningsplaner   
 • Markarbeten
 • Vägarbeten
 • Schaktning
 • Spontning
 • Rörgravar
 • Betongkonstruktioner
 • Asfaltering
 • Ballast
 • Fundament
 • Skyltar

Det här kan vi också göra

 • Jourverksamhet
 • Drift och underhåll av:
  • Fjärrvärmenät
  • Kulvertar för bostadsrättsfastigheter
  • Industrikulvertar/nät

El för 76 000 hushåll

Sörby vindkraftpark

Strax sydost om Järvsö är Svevia med och anlägger en vindkraftpark som kan generera el för motsvarande 76 000 hushåll.

Vattenkraft för en ny tid

Vattenkraft damm Foto Svante Örnberg

Dammar, erosionsskydd och betongkonstruktioner. Vår kunskap väger tungt för vattenkraftsindustrin.

Kraftbyggare – hela vägen

Vindkraft, fjärrvärme, vattenkraft – vi är med och anlägger den svenska energisektorn. Vi tar helhetsgreppet och levererar mer nytta.

Kontakta oss för offert.