Fullservice för energisektorn

Vindkraft, fjärrvärme, vattenkraft – vi är med och anlägger den svenska energisektorn. Vi tar helhetsgreppet och levererar mer nytta.

Vindkraft Svevia

Ett paketerbjudande för energisektorn

Vår kunskap, våra metoder och erfarenhet av att driva stora och komplexa infrastrukturprojekt tar vi med oss när vi hjälper Sveriges kraftbolag att bygga för hållbar energi – vindkraft, fjärrvärme och vattenkraft.

Kraftbyggare – hela vägen

Under årens lopp har vi samlat på oss en betydande erfarenhet av att anlägga och underhålla vattenkraftverk, dammar, fjärrvärme och kompletta vindkraftsparker. Det senare inklusive projektering, finansiering, markarbeten, grundläggning, fundament och montering av själva vindkraftverket.

Att vi sedan bygger, underhåller och driftar vägarna fram till kraftverken blir ett extra mervärde.

Sektorkunskap gör skillnad

Det är vår kunskap och leveransförmåga av din specifika del av kraftindustrin som gör den stora skillnaden i samarbetet med oss. Vi är ingen liten spelare på orten utan en rikstäckande specialist. Och vi är riggade att utföra projekt i såväl känslig fjällmiljö som fjärrvärmeuppdrag i hårt trafikerade storstadsmiljöer.

Att vi dessutom har 252 egna grus- och bergtäkter runt om i landet gör att vi i många fall kan minimera tunga och miljöbelastande transporter.

Ett nära samarbete

Oavsett vilken entreprenadform du väljer kan du räkna med ett nära samarbete med oss. Vi sätter upp en projektorganisation som följer dig hela vägen.

Vindkraft – totalentreprenad

VIndkraft

Vi projekterar, anlägger, reser och underhåller din nästa vindkraftspark – inklusive vägen fram.

Helhetsgrepp för hållbar fjärrvärme

Fjärrvärme

Vi hjälper energibolag, fastighetsägare och industrier att lägga fjärrvärme.

Vattenkraft för en ny tid

Vattenkraft damm Foto Svante Örnberg

Dammar, erosionsskydd och betongkonstruktioner. Vår kunskap väger tungt för vattenkraftsindustrin.

Diskutera nästa kraftprojekt med oss. Kontakta oss här!