Förebyggande brounderhåll

Vi underhåller brokonstruktioner och ser till att de håller längre och att du slipper onödiga reparationer. Ytterst handlar allt om säkerhet.

Svevia underhåller broar Foto Hanna Teleman

En bro behöver lite extra omvårdnad

Vi rengör, impregnerar, lagar och röjer

Med det förebyggande brounderhållet ser vi till att de broar som du ansvarar för håller längre och att du slipper onödiga reparationer.

Bestäm servicenivå

Du bestämmer själv vad du vill ha utfört, bro för bro –  allt enligt det serviceavtal vi kommer överens om.

Brobyggare med känsla för helheten

En bro ska tåla mycket under sin livslängd. Tung och intensiv trafik sliter. Vägsalt, vatten och smuts tär på både betong och stålkonstruktioner. Mekanisk nötning av dubbdäck gör sitt samtidigt som olika typer av påkörningsskador frestar på de ingående brodelarna. Brunnar för dagvatten kan sättas igen.Genom att låta oss sköta det förebyggande underhållet förlänger du livslängden på konstruktionen och ser till att mindre skador inte får möjlighet att växa sig större.

Bestäm servicenivå

I ett serviceavtal definierar vi vilken typ av underhåll som gäller för olika konstruktioner.

I förebyggande syfte genomför vi sedan löpande besiktningar, högtryckstvättar och impregnerar betong. Vi håller ett öga på broskarvar och ser till att asfalten inte är skadad och att avlopp och brunnar för dagvatten fungerar som de ska. Där det behövs kan vi bättra på färgen och rostskyddet på stålkonstruktioner, räcken och lyktstolpar. Dessutom lagar vi stängsel, bullerskydd och eventuella stänkskydd. Om du vill kan vi också röja sly i slänterna/brokonerna utefter bron.

                        Kontakta ossVårt servicekoncept

I ett serviceavtal definieras vad du vill ha utfört. Här är några exempel på vad vi kan hjälpa dig med.

Det här kan vi göra
 • Besiktning
 • Spolning och rengöring av brokonstruktion
 • Impregnering
 • Målning
 • Blästring
 • Betonglagning
 • Översyn av broskarvar
 • Laga asfaltbeläggning
 • Ny asfaltbeläggning
 • Lagning av nät och räcken
 • Lagning av vind- och stänkskydd
 • Reparation av bullerplank
 • Underhåll av skyltar
 • Översyn av kabelstegar, rörinstallationer
 • Underhåll av avlopp/dagvatten
 • Avspärrningar vid påkörning
 • Röjning av slänter/brokoner
 • Snöröjning

Lång erfarenhet av att underhålla broar

Uppdraget gäller reparationer, drift och underhåll av broar i Västra Götalands län, Skaraborgsområdet.

Med känsla för helheten

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.

Exploatera med betong

Brokonstruktion FOtoa Svante Örnberg

Vi konstruerar, anlägger och gjuter stödmurar, gångbroar, tunnlar, kajer och andra betongkonstruktioner.