Hur gör man asfalt?


Asfaltproduktion kan liknas vid bakning. Vid Svevias fasta asfaltverk finns idag cirka 150 olika recept, där variationer i stenmaterial, stenstorlek och bindemedel ger en slutprodukt med just de egenskaper som kunden efterfrågar.

Svevias Asfaltverk i Läggesta

Några av de största investeringarna i branschen

Svevia har sedan 2014 satsat hårt på asfalt och har investerat i tre nya fasta verk – i Arlanda, Läggesta och Hurva – samt två nya mobila verk. De senaste åren har Svevia stått för några av de största investeringarna i branschen

Så tillverkas asfalt

Asfalttillverkning skulle kunna jämföras med bakning, där ingredienser blandas i en viss ordning och degen sedan gräddas i en viss temperatur för ett optimalt slutresultat.

Asfaltmassa består till runt 94 procent av krossat stenmaterial, resten av bindemedlet bitumen, som ger asfalten dess svarta färg. För att kunna ge de egenskaper som efterfrågas kan bland annat stenmaterial, stenstorlek och bindemedel varieras. En villagata med sparsam trafik och en hastighetsgräns på 30 kilometer i timmen kräver en annan sorts asfalt än en tungt belastad motorväg. På Svevias fasta asfaltverk finns idag ca 150 olika recept för tillverkning.

Automatiserad tillverkning av asfalt

Tillverkningen av asfalt på Svevia är automatiserad och sköts från en manöverhytt, där en skärm visar receptet och en annan processhanteringen. Hela blandningsprocessen tar inte mer än en minut och avslutas med att den varma asfaltmassan pytsas ut i en vagn, som vinschas upp på en ställning. Massan tippas över i höga silos och lastbilarna kör sedan in under dessa och får smidigt asfaltmassan levererad direkt på flaken.

Asfalttillverkning med fokus på miljön

Att tillverka asfalt har historiskt sätt varit en koldioxidintensiv verksamhet, men på Svevias asfaltverk i Ale, Arlanda, Hurva, Klinga, Ljungby och Läggesta används idag bioolja. Biooljan är fossilfri och har minskat Svevias Co2 utsläpp med 95 % vid tillverkning.

En annan energisparande åtgärd är att skumma bindemedlet bitumen. Genom att skumma bindemedlet bitumen går det att ha sänka temperaturen på asfaltmassan utan att tumma på egenskaperna. Vid tillverkning används även återvunnen asfalt.

Kontakta oss för offert

Svevias växel:
08-404 10 00Så fungerar tillverkning av asfalt - illustration

Klicka på illustrationen för att se den i större format.

Fräs asfalt effektivare

Asfaltfräsning - fräsning av asfalt

Svevia är i dag en av landets ledande entreprenörer inom asfaltfräsning. Våra specialister på fräsning av asfalt har lång erfarenhet och anpassar frästekniken utifrån dina behov.

Svevia - specialister på vägmarkering och linjemålning på vägar

Allt inom vägmarkering

Ingen väg är komplett utan vägmarkering. De vita vägmarkeringarna är en viktig del av vägen, de leder, informerar och varnar trafikanterna. På Svevia kan vi allt inom linjemålning av vägar, gator och andra ytor. Vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Förläng livslängden på din väg

Svevia - Förläng livslängden på din väg. Med smarta metoder lagar vi sprickor, potthål och jämnar ut hjulspår i asfalten

Asfalt är ett material som slits och även ändrar karaktär i takt med att den åldras. Med tiden blir den sprödare och går lätt sönder. Slitage och naturkrafter som nederbörd och isbildning kan också orsaka skador i asfalten. Med smarta metoder lagar vi sprickor, potthål och jämnar ut hjulspår i asfalten.