Mobilt asfaltverk


Förutom Svevias stationära asfaltverk så har vi ett mobilt asfaltverk som kan förflyttas. Genom det mobila asfaltverket kan vi förflytta produktionen närmare vägarbetsplatserna. För tillfället finns Svevias mobila asfaltverk vid Klinga bergtäkt i Norrköping.

Svevias asfaltverk

Hållbar beläggning - från sten till yta

Svevias asfaltverk ligger strategiskt placerade för att vi ska kunna erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt. Förutom våra stationära asfaltverk har vi även mobila verk som kan placeras nära pågående beläggningsarbete. Och genom att Svevia har investerat närmare 100 miljoner i tre nya och miljöanpassade asfaltverk minskar vi utsläppen och öppnar upp för grönare produkter. Bara genom att driva dessa verk med gasol – och till viss del biobränsle – sänker vi koldioxidhalterna med cirka 30 procent. Och när vi producerar lågtempererad asfalt minskar klimatgaserna med ytterligare 20-25 procent.

Mobila asfaltverket i Norrköping - hitta hit


Vägbeskrivning

Adress: Klinga bergtäkt, 605 97 Norrköping

Färdväg: från Norrköping kör söderut på E4, ta av vid trafikplats 118 Klinga och kör vänster mot Lindköpingsvägen (väg 1149), vid Linköpingsvägen sväng höger och Klinga bergtäkt ligger direkt på höger sida.

Klicka här för vägbeskrivning via Google Maps.

Öppettider
Tag kontakt med platschef Patrik Malmsten Se kontaktflik på sidan.

Kontakt

Platschef Patrik Malmsten
070-320 23 36

Beställningstelefon:
072-450 74 54

180 ton asfaltsmassa

Så mycket asfalt kan asfaltverket producera i timmen. Se filmen för att ta del av hur det går till när asfalt produceras.

Bindedel för asfalt

Svevia - bitumenemulsion - bindemedel för asfalt

Svevia har fyra fabriker för tillverkning av bitumenemulsion - ett bindemedel för asfalt. Våra fabriker för bitumenemulsion finns bland annat i Umeå, Bollnäs, Örebro och Hässleholm.

Labbar för säkerhet och innovation

Svevia har egna laboratorier som analyserar allt från vägkonstruktioner till ballast, asfalt och bindemedel.

Runt om i landet har vi egna laboratorier som utvecklar såväl nya asfaltskvalitéer som tar prover på befintliga beläggningar och vägkonstruktioner.

Ett smart val för din vägförening

Tankbeläggning - Kostnadseffektiv och klimatsmart vägbeläggning

Tankbeläggning i form av Y1B, JIM och infräsning av makadam är ett kostnadseffektivt, snabbt och klimatsmart beläggningsalternativ för medel- och lågtrafikerade vägar.