Asfaltverk


Via våra fasta och mobila asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Nu senast har vi investerat i tre toppmoderna asfaltanläggningar – två stationära och ett mobilt asfaltverk – som bäddar för lägre utsläpp av koldioxid.

Svevias asfaltverk

Hållbar beläggning - från sten till yta

Svevias asfaltsanläggningar ligger strategiskt placerade för att vi ska kunna erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt. Förutom våra stationära asfaltverk har vi även mobila anläggningar som kan placeras nära pågående beläggningsarbete. Och genom att Svevia har investerat närmare 100 miljoner i tre nya och miljöanpassade asfaltverk minskar vi utsläppen och öppnar upp för grönare produkter. Bara genom att driva dessa verk med gasol – och till viss del biobränsle – sänker vi koldioxidhalterna med cirka 30 procent. Och när vi producerar lågtempererad asfalt minskar klimatgaserna med ytterligare 20-25 procent.

Våra asfaltverk

Svevia erbjuder asfalt på flera platser i Sverige. Kontakta någon av våra anläggningar för mer information om vad vi kan erbjuda och öppettider för våra asfaltverk. Läs mer om våra asfaltsanläggningar:

Kontakta oss för offert

Svevias växel:
08-404 10 00Svevias krossanläggningar

Svevia har krossanlägningar över hela landet där du hittar ett brett utbud av grus- och krossprodukter. Anpassat utefter just dina behov.

Se var du hittar din närmsta krossanläggning

Fräs asfalt effektivare

Asfaltfräsning - fräsning av asfalt

Svevia är i dag en av landets ledande entreprenörer inom asfaltfräsning. Våra specialister på fräsning av asfalt har lång erfarenhet och anpassar frästekniken utifrån dina behov.

Svevia - specialister på vägmarkering och linjemålning på vägar

Allt inom vägmarkering

Ingen väg är komplett utan vägmarkering. De vita vägmarkeringarna är en viktig del av vägen, de leder, informerar och varnar trafikanterna. På Svevia kan vi allt inom linjemålning av vägar, gator och andra ytor. Vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Förläng livslängden på din väg

Svevia - Förläng livslängden på din väg. Med smarta metoder lagar vi sprickor, potthål och jämnar ut hjulspår i asfalten

Asfalt är ett material som slits och även ändrar karaktär i takt med att den åldras. Med tiden blir den sprödare och går lätt sönder. Slitage och naturkrafter som nederbörd och isbildning kan också orsaka skador i asfalten. Med smarta metoder lagar vi sprickor, potthål och jämnar ut hjulspår i asfalten.