Fräsning av asfalt


Svevia är i dag en av landets ledande entreprenörer inom asfaltfräsning. Med innovationskraft och en modern maskinpark banar vi väg för kostnadseffektiva vägjobb, minskad miljöpåverkan samt nya tillämpningar för frästekniken. Vi är bland annat först i Sverige med att köra en maskin där fräsvalsen kan skjutas i sidled.

Svevia har lång erfarenhet av att fräsa asfalt

Fräs asfalt effektivare

Fräs nära, runt, rakt och på djupet

Fräs asfalten extremt nära omgivande hinder, fräs upp hela beläggningen, fräs smalt, såga rakt.

Infräsning spar på miljön

Infräsning av befintlig asfalt minskar transportbehovet och gör gott för miljön.

Stensättning, kanalisation, vägunderhåll

Möjligheterna med fräsning är oändliga. Effektivisera stensättning och kanalisation, fräs rent vägrenen inför vinterunderhållet.

Asfaltfräsning

Med Svevia får du tillgång till ett samtrimmat gäng som vet vad som krävs för att fräsa fram det rätta underlaget då motorvägen ska asfalteras, när gator och torg får ny beläggning och när kraven på hållbara och kostnadseffektiva arbetsmetoder ökar. Vi har lång erfarenhet av fräsning av asfal - allt från gångbanor, motorvägar, flygfält, betongytor, travbanor till att göra jobb i hamnar och gruvor.

Först i Sverige med utskjutbar vals

Svevia arbetar över hela Sverige och anlitas för såväl de riktigt stora fräsuppdragen som de mindre jobben.

Vi har maskiner för alla användningsområden – oavsett om det handlar om plan- och lådfräsning av Europavägar eller när vägföreningen behöver hjälp med att stabilisera och stärka befintliga bärlager.

Våra minsta fräsar tar sig fram på smala stadsgator, i villaområden och parkeringsdäck.

De större maskinerna fräser allt från små gator till hela motorvägsbeläggningar där det krävs hög kapacitet.

Svevia är dessutom ensamma i Sverige om att ha en maskin där fräsvalsen kan förskjutas i sidled, åt valfritt håll. Detta gör att vi kan komma riktigt nära exempelvis vägräcken – så nära som 90 mm. Både produktiviteten och säkerheten förbättras också av att vi inte behöver köra mot färdriktningen på mittseparerade sträckor. Det är bara att skjuta ut valsen där jobbet ska göras.

Specialister på fräsning av asfalt

Varje arbetslag har en gedigen erfarenhet av asfaltfräsning och är specialiserade på just den maskin som används vid varje enskilt tillfälle. Genom att dagligen arbeta med samma maskin är våra medarbetare specialister på att optimera resultatet varje enskilt uppdrag.

Det nära samspelet mellan människa och teknik har gjort att vi själva utvecklat våra maskiner för att göra dem ännu bättre - modifieringar som sedan applicerats av frästillverkaren i nya maskinmodeller. Vi har bland annat utrustat fräsar med extra mätsensorer som möjliggör ännu jämnare fräsresultat. Våra medarbetare har även tagit fram en dammsugarlösning som gör luften renare att andas för den som kör maskinerna. Dessutom har vi tillsammans med frästandstillverkaren provat ut nya fräständer med diamantspetsar, vilket ger en perfekt fräsyta i kombination med förhöjd produktivitet.

Infräsning för miljön

För lågtrafikerade vägar ger infräsning av gammal beläggning betydande miljövinster. Den befintliga ytan fräses ned till granulat och blandas med nytt material vartefter vägen beläggs med kall eller halvvarm asfalt. Transportbehovet minskar samtidigt som entreprenören slipper varmhållningen av asfaltmassan. Överblivet granulat kan även vara en råvara vid nytillverkning av asfalt.

Återanvänd granulatet

Materialet som vi fräser upp krossas direkt och kan även återanvändas på andra sätt. Till exempel kan det användas som bärlager. Ur ett miljö- och kostnadsperspektiv är det extra fördelaktigt att återvinna granulatet till ny asfalt. Något som görs i våra mobila och stationära asfaltverk. Genom att återvinna asfalten tar vi således till vara på det stenmaterial och det bindemedel som finns i granulatet, vilket är särskilt positivt då detta är ändliga resurser.

Det här gör vi

Frästekniken kan användas för en rad olika tillämpningar, ofta i oväntade sammanhang. Utifrån dina krav och önskemål gör vi en behovsanalys och tar fram ett kostnadsförslag.

Det här gör vi alltid

 • Behovsanalys
 • Metodval/specifikationer

Det här och mer därtill erbjuder vi

 • Planfräsning
 • Lådfräsning
 • Skarvfräsning
 • Kantfräsning
 • Fräsning för kanalisation
 • Infräsning av granulat/ny ballast
 • Sågning
 • Djuplådor för kantsten
 • Utförande med maskinstyrning
 • Uppfräsning av hela beläggningstjockleken
 • Friktionsfräsning för hala beläggningar

Kontakta oss


Syd & Mitt:

Prisförfrågningar och övriga frågor:
Victor Bergkvist
070-3531535
victor.bergkvist@svevia.se

Beställning:
010-4581890


Norr:

Prisförfrågningar, övriga frågor och beställning:
Krister Wallström
070-6553300 krister.wallstrom@external.svevia.se

Arbetschef:
Mats Svensson
070-5739170
mats.svensson@svevia.se

Svevia - specialister på vägmarkering och linjemålning på vägar

Allt inom vägmarkering

Ingen väg är komplett utan vägmarkering. De vita vägmarkeringarna är en viktig del av vägen, de leder, informerar och varnar trafikanterna. På Svevia kan vi allt inom linjemålning av vägar, gator och andra ytor. Vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Vi finns över hela landet

Svevias asfaltverk - miljövänlig tillverkning av asfalt

Via våra fasta och mobila asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Två toppmoderna anläggningar för tillverkning av asfalt runt Stockholm och ett i Västerbotten bäddar för lägre utsläpp av koldioxid.

Förläng livslängden på din väg

Svevia - Förläng livslängden på din väg. Med smarta metoder lagar vi sprickor, potthål och jämnar ut hjulspår i asfalten

Asfalt är ett material som slits och även ändrar karaktär i takt med att den åldras. Med tiden blir den sprödare och går lätt sönder. Slitage och naturkrafter som nederbörd och isbildning kan också orsaka skador i asfalten. Med smarta metoder lagar vi sprickor, potthål och jämnar ut hjulspår i asfalten.

Välj rätt frästeknik.

Lär dig mer om de fräsmetoder vi tillämpar.